En fazla üzerinde titrediğimiz ve günümüzde hassas kaldığımız kavram, “Güvenilir Olmak!

Sözlükte güven, “korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma, bağlanma duygusu…”

Tereddütsüz inanma, teslimiyet gösterme!

Güven, ‘iman hakikatleri içerisinde’ yerini alır. Güven kavramında, ‘tereddütsüz inanma’

İmanın özünde ne vardır, ‘teslimiyet ’Güven, sosyal hayatın da temel direği/ dayanağıdır.

Hz. Ebubekir (ra.), “Doğruluk emanet, yalancılık ihanettir!”

Güven kelimesinin eş anlamlısı, “emniyet ve itimat” kelimeleridir. Güven kelimesinin zıt anlamlısı, ‘kuşkudur, şüphedir’ Mevlana ne diyorlar; “Güvendiğiniz dağlara kar yağdığında; en güzel çare, dağ ile karı baş başa bırak!” Şüphelerden, yangından kaçar gibi kaçacaksın!

Ra’d Suresi 28 ayette şöyle buyrulur; (Onlar) O zatlardır ki, Allah’ın zikriyle kalpleri mutmain olduğu halde; iman etmişleridir. Haberiniz olsun ki, Allah’ın zikriyle kalpleri mutmain olur.”

Kalplerin huzur bulması, kuşkulardan arınması, Allah’ı anmakla yatışır.

“Sen Allah’a güven. Hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar!”

Ahzab Suresi 3 ayette şöyle buyrulur; “Allah’a güven, Allah vekil olarak yeter.”

Allah’ın veli kullarına; onların hallerine bakınız?

“O’nun takdirine teslim olduklarından, gam ve kederden uzaktırlar…”

İnsana iç huzuru veren de, sosyal barışı temin eden de, “Güven ve Emniyettir!”

Nisa Suresi 58 ayeti dikkatle okuyalım isterseniz; “Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir”

İlkeli, adil, dürüst, samimi, güvenilir insan, “kendisine güvenendir!” İman öyle bir cevherdir ki, ‘insanı yükselten de o cevherdir’

Güvenilir insan da hangi hasletler bulunmaz?

Güvenilir insan, ‘asla ve kata, yalan söylemez’

Güvenilir insan,  ‘ne ihanet eder ve ne de insanları aldatmaz’

Güvenilir insan,  ‘doğru sözlü, güzel ahlak sahibidir’

Güvenilir insan,  ‘iffetini koruyandır’

Ecdat, yol arkadaşında nelere dikkat etmemizi ister bizlerden; “Yürek, güven, sadakat…”

Allah Resulü (sav)’in yol arkadaşının en önemli sıfatı neydi; “Sadık, güvenilir bir dost oluşu…”

O sebepledir ki en güzel insan, “güven veren insandır!”

Allah’ın Resulü (sav) bizlere ne buyuruyorlar;

“Dört özellik vardır ki, bunlar sende varsa, dünyada elde edemediklerine üzülme.”

O dört özellik; “Emaneti korumak, doğru sözlü olmak,  güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek…”

G. Bernard Snaw ne diyorlar; “Bir insanı doğru yapmak isterseniz ona güveniniz; Düzenbaz yapmak isterseniz ona güvenmeyiniz.”

Bizler, ‘güven duygusunu…’ sürekli işleyeceğiz Bir toplumda; “güven duygusu bir defa kaybedilirse; sonrası sürekli şüphedir” İnancımızın bizlere giydirdiği elbisenin adı; “Takva Elbisesidir.”  O elbisenin bariz özelliği, ‘koruyucu bir zırh oluşudur’

Voltaire, “Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir.”

Hayat merdiveninin ilk basamağında, ‘güven duygusu…’

Mü’minlerin özelliğini bizlere Kur’an haber veriyor; “(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir” İdeal Toplum, aynı zamanda; ‘güvenilir toplumdur’

Allah Resulü (sav) şöyle buyururlar; “Bana kendi adınıza altı şeyin güvencesini verin, Ben de size cennetin güvencesini vereyim; Konuştuğunuzda doğru söyleyin, Söz verdiğinizde sözünüzü tutun, Size (bir şey) emanet edildiğinde ona riayet edin, İffetinizi koruyun, Gözlerinizi (bakılması yasak olandan.) sakının Ve ellerinizi (haramdan) çekin”

George Macdonald, “Güvenilmek, sevilmekten iyidir.”

Enfal Suresi 27 ayette de şöyle buyrulur; “Ey iman edenler, Allah’a ve Resulüne ihanet etmeyin,

Bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin.”

İhanetle ilk akla gelen, ‘Münafıkların alametidir’ Münafığın alameti üçtür; Konuştuğunda yalan söyler, Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, Söz verdiği zaman sözünde durmaz!”

Şunu iyi bilelim; “bir kişinin kalbinde; İman ile küfür, doğruluk ile yalancılık,

Hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz…”

Ah! İnsanın gözünün içine baka baka, ‘nasıl yalan söylerler’ Ah! Gözünüzün içine baka baka; ‘nasıl aldatırlar’ Ah ki, Ah! Nasıl, ‘ihanet ederler’

Hud Suresi 112 ayette şöyle buyrulur;  “O halde emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Beraberinde ki tevbe edenler de! Ve (Allah’ın koyduğu) hududu aşmayın! Çünkü O, ne yaparsanız hakkıyla görendir.”  Bugünlerden yarınlara en önemli mirasımız ne olabilir;

“Güvenilir Olmak…” ve “Haddi aşmamak…”