10 Ocak tarihi, ‘GAZETECİLER GÜNÜ’ Geliniz, ‘tarihimizi, kimliğimizi, geleneklerimizi, bugünümüzü’ konuşalım. Genelden özele yürüyerek, ‘YERELİ’  konuşalım. Aramızdan ayrılanları konuşalım! 162 yılı aşan meslek tarihimizi konuşalım! Birlikte, bir araya gelerek dertleşelim…

 

Basın Tarihimizde,  “1860 yılları…” önemlidir. İlk fikir gazetesi, “Tercüman-ı Ahval” 21 Ekim 1860 tarihinde yayın hayatına başlayacaktır. 7 Kasım 1864 tarihinde; “Vilayet Nizamnamesi” yayınlanır. Bu nizamname ile Osmanlı Devleti; “Eyalet sisteminden, Vilayet sistemine” geçecektir. Bu nizamname ile her Vilayette; “Basımevleri” kuruluyordu! Basımevleri, “Vilayet Gazetelerinin” alt yapılarını oluşturacaktır. Vilayet Gazeteleri de; “Anadolu Basınına” öncülük edecektir.

Anadolu Basınına,  “Gazi Basını da” diyebiliriz! Millî Mücadelenin ruhunda; “kalem ve süngü!” bir arada! Anadolu’mda, Türkçe; “Ses Bayrağım” olmuştur. Gazeteler bir büyük gayeyi omuzlamışlar.

Sadece Anadolu mu? “Musul’da, Kudüs’te, Hicaz’da, Beyrut’ta, Tuna’da, Şam’da, Trablusgarp’ta, Halep’te, Girit’te; İşkodra’da, Yanya’da, Selanik’te, Bağdat’ta, Prizren’de, Yemen’de; Hersek’te, Priştine’de, Üsküp’te, Rodos’ta, Manastır’da” TÜRKÇE GAZETELER YAYINLANIR!

Bu nedir? Coğrafyanın sesidir! O kadar güçlü bir sestir ki; O seste;  “vatan vardır, bayrak vardır, milletin iradesi vardır!” Anadolu;  “o sesle” bir daha bayraklaşacaktı!

Büyük bir gurur ve iftiharla haykırıyorum; “BİZLER, YEREL BASINIZ!” Bizler efendim; “YÜZDE YÜZ MİLLÎYİZ!” Her türlü zorluğa karşı; “AYAKTA KALMASINI BİLDİK!” 

Bütün kavgamız da, Bu milletin,  “İSTİKBALİ VE İSTİKLALİ VARDIR!” Bizler, “bir yürek ve bir akılız!”

Şöyle derinden bir, “AH!” çeksem, yerinde midir? Amatör bir ruha ve İdeal bir yapıya sahip olan; “ANADOLU BASINI!” Hak ettiği yerde / veya yerlerde değil! İdeal bir soruyla artık yürekten sesleniyoruz; “YEREL BASINI NASIL GÜÇLENDİREBİLİRİZ!” Anadolu’da,  “millî mücadele ruhunu” O ruhun zevkini, gerektiğinde “öfkesini” nasıl yaşatacaksınız? Çanakkale misali nasıl,  “kıyamda…” duracaksınız? Şüphesiz, daha güçlü olarak! O güç nedir? Bizim, canımız ve gönlümüz, vicdanımızın sesi olan; “İNSANIMIZ!”

 

Gelişmiş Ülkelere gittiniz mi? O ülkelerde,  “yerel / mahalli basın” o kadar güçlüdür ki? Her iki kişiye; bir gazete düşer! Bunun adı/ veya ismi nedir? “SAHİPLENMEDİR!”

Yerel Basını Güçlendirme amacıyla; 1935 ve 1976 yıllarında Yerel Basın Kurultayı gerçekleştiriliyordu! Bizim teklifimiz nedir, “2022 Yılı İçerisinde Elazığ Şehrimiz 3. Yerel Basın Kurultayı’na öncülük etsin!” Elazığ Şehri, geçmiş yıllarda; “Ulusal ve Uluslararası birçok projede önemli roller üstlendi!” Şu kritik dönemde böyle bir kurultayın yapılmasını elzem görüyorum.                                  

Basın tarihimizi iyi okuyalım; 21 Ekim 1860 tarihinde İlk Özel / sivil Türk Gazetesi, Tercüman-ı Ahval Gazetesi Şinasi ve Agâh Beyin öncülüğünde çıkacaktır. 24 Temmuz 1908 tarihi Basında Sansürün kaldırıldığı tarih olacaktır. 10 Ocak 1961 tarihi Çalışan Gazetecilerin 212 sayılı kanunla sosyal haklarında tarihi adımların atılmış olmasıdır.

2022 tarihinde, ‘Yerel Basınımızın Hedefleri…’ neler olmalıdır? Daha güçlü, daha zinde, daha istikrarlı bir, ‘Yerel Basın…’ Güçlü Basın, aynı zamanda; ‘daha güçlü şehir’ demektir. 10 Ocak tarihinde, “Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni…” olmasını isterdim. Şöyle düşünelim; 1878 tarihinde Ahmet Mithat Efendi’nin başarılı kalemiyle yayın hayatına başlayan, Tercüman-ı Hakiki Gazetesi ile Harput’ta Hacı Hayri Bey’in yönetiminde çıkan Mamurat’ül Aziz Gazetesi’nin yayın kalitesinde eş değer olduğu ifade edilir. Arzumuz nedir, “Elazığ Basını hedef büyütmelidir!” Basın İlan Kurumunun; ‘proje ve teşvik kapsamında katkıları…’ sağlanmalıdır.  Bizim geleceğimiz olan, “Elazığ Necip Güngör Kısaparmak Anadolu İletişim Meslek Lisesi!” proje lisesine dönüşmeli. Bu lisemiz ve tabiatıyla F.Ü. İletişim Fakültemiz; ‘Yerel Basınımızla daha içiçe olmalıdır’

En büyük arzumuz nedir, “Basın Camiamızın bir çatı altında buluşması!” Bir akıl, yürekle; Elazığ Şehrimizin, “Doğu Anadolu’nun Bab-ı Âli’si…” olma yönünde birlikte çaba sarfedilmesidir.