İdeal olanı nedir, “83 milyon insanımızı bir akıl, bir yürek yapabilmek!”

Gerçekten zor mu? Yok, hayır,  ‘yeter ki siyasi irade istesin…’

Türkiye’nin gündeminde neler var?  Suriye, Afganistan ve göç dalgası…

Doğu Akdeniz ve Doğal Gaz… Eğitim, Sağlık, İşsizlik, Pahalılık…

İnancımız, “birlikte rahmet, ayrılıkta azap!” var, diyor.

Âl-i İmrân Suresi 103 ayette şöyle buyrulur;

“Hep birlikte Allah’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı yapışın, parçalanmayın.”

Bu bir emirdir! Kur’an’a sarılmak ve de, ‘parçalanmamak…’

Bir diğer önemli husus da, “istişaredir!”

Siyasi irade kendi içerisinde danışacaktır.

Sürekli istişare de bulunacaktır.

Hadis, “istişarede rahmet vardır!”

Siyasi irade bu millete neleri telkin etmelidir?

“güzel ahlakı, doğru sözlü olmayı, istişareyi,  azim ve gayreti ve de, güvenilir olmayı…”

Bu kavramlar üzerinden hareketle, ‘çözüm bekliyor’

İktidarı ve muhalefeti birlikte çözüme yönelirse,

Salih niyetle bir araya gelirse, daha güçlü, daha sağlıklı bir irade oluşur.

Artık zaman içerisinde, ‘sıcaklar yerini soğuklara terk edecek’

Ekim ayından sonra, ‘faturalar daha kabarık gelecek’

Özellikle, ‘yerli sebze döneminin bitimiyle…’ sebze ve meyve fiyatları artacak!

Soğuk günlerde, ‘dar gelirliyi…’ en fazla düşündüren, “doğal gaza gelebilecek zamlar!”

Anlaşılan nedir, dar gelirli için ‘kış daha çetin ve daha zorlu geçecek!”

Şunu söylemeliyim, “pahalılık bir kâbusa dönüştü!”

Bizler burada, ‘üretici ile tüketici arasındaki yola…’ dikkat edelim!

Burada bir yanda üreticiyi korurken, diğer yandan da ‘tüketiciyi…’ koruyacağız!

Büyük merkez köylerde, “Kooperatifler…” asrın ihtiyacına uygun şekilde kurulmaları!

Başta, ‘soğuk hava depoları…’ olmak üzere güçlü bir alt-yapı hazırlığı!

Tarımın ve hayvancılığın il bazında da, ‘endüstrileşmesi…’

Millet ortaklığıyla, ‘tarım işletmelerinin teşvik edilmesi…’

Özel İdareler, Belediyeler, ‘sosyal ve iktisadi hizmetlere…’ yönelecek!

Belediyeler bünyesinde, ‘tanzim satış mağazalarının…’  kurulması elzemdir!

Tanzim Satış Mağazaları, ‘fiyat denetimlerini…’ piyasa ekonomisi ile birlikte getirecektir.

Her zaman için söylerim, “yetişmiş insan gücü…” çok önemlidir.

Elazığ Şehrimizde, “Anadolu Tarım Meslek Lisesinin…” açılması

Mesela, F.Ü. bünyesinde, “Doğal Gıda Meslek Yüksek Okulunun Açılması…”

M.Y. O. bünyesinde de, “Araştırma Enstitülerinin Açılması…” Şu anda, ‘sözün bittiği yerdeyiz’

İnsanımızın huzura, güvene, istikrara, sıcak aşa, işe, birliğe ihtiyacı var…

Bu millet, ‘Milli Mücadele Destanını…’ hangi şartlar altında yazdı?

Bir olma, beraber olma;  ‘ideal ahlakını kazanma yolunda…’ adımlar atmalıyız!

Türkiye’nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini gayet iyi bilenlerdeniz!

Doğu’dan ve de Batı’dan, ‘kuşatılmak istenen bir Ülke…’ durumundayız!

Milli Mücadele ruhunu yüreğinde duyarak yaşayan Akif şöyle seslenecektir;

“Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey!

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?

“Tarih”i “tekerrür” diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”

Devlet malına, ‘Beytü’l Mal’ diyebilen, ‘vakıf zihniyeti’

Böyle bir zihniyetle ancak vatan coğrafyası korunabilir…

Böyle bir zihniyetle ancak, ‘milli iktisat seferberliği…’ yapılabilir.

Böyle bir seferberliği; “yüksek bir moral, yüksek bir ahlak, yüksek bir adalet, yüksek bir ilim sahibi nesillerle…” kazanabiliriz!

Siyasi irade, büyük bir azimle, kararlılıkla, ideal bir tavır sergileyerek; ‘gönül seferberliği’ çağrısı yapmalıdır. O çağrı, ‘maşeri vicdanlarda…’ yer bulmalıdır.