Geçtiğimiz hafta, Fırat Üniversitesi’nin kuruluşunun (11 Nisan 1975) 47 yıl dönümünü kutladık!

Gerçi Elazığ Şehrimizde, yüksek öğretim 1967 yılına; ‘’Yüksek Teknik Okul…’’ açılışına kadar uzanır. Fırat Üniversitesi hâlihazırda, “ön lisans, lisans, lisansüstü toplamda; 45 binlere ulaşan öğrenci…”

Yetişmiş nitelikli akademik ve idari personel ile birlikte Üniversite Kampüsü, ‘’Elazığ Şehrimizin katma değeri en yüksek erdemli kenti olarak da…’’ hayal ediniz!

Fırat Üniversitesi’nin kuruluş yıllarını, o yılların heyecanını gayet iyi bilirim. 1971’li yıllar, Elazığ Şehrinin DPT tarafından metropoliten şehir olarak tanımlandığı yıllar. Sağlıklı ve esenlikli bir şekilde büyüme trendi… İçimden derin bir ah çekerim, “Elazığ Şehri o trendi devam ettirebileydi…”

1978 yılında, F.Ü.’nin ilk Rektörü Prof. Dr. Mustafa Temizer ile yaptığımız röportaj TURAN Gazetesi’nde tefrika halinde yayınlanacaktır. O sohbetimizde, Üniversitenin stratejik hedefleri anlatılıyordu. Yıllar yılları kovaladı, şehirle bütünleşen, Fırat Üniversitesi ile ilgili köşe yazılarımız belki de bir kitap hacmini oluşturacak hacimde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

2001 Yılı Haziran ayında gerçekleştirilen Elazığ 1. Ekonomi Kurultayında takriben 14 sektörde 240 akademisyenimizin profesyonel anlamda 8 ay süren çalışmaları… Her sektörde şehrin sektörler bazında genel analizini yapacaklardı! F.Ü.’nün dinamizmi, bilimsel performansı bizleri de heyecanlandıracaktır.

Bu bağlamda, Fırat Üniversitesi’nin yarım asrı bulan serüvenine baktığımızda, ‘görünen veya görünmeyen başarılarını…’ iyi okumalıyız/ sağlıklı yorumlamalıyız. Her alanda, vatan coğrafyamıza; ‘yetişmiş insan gücü…’ kazanımında ki hizmetleri elbette ki takdire şayandır. Özellikle de, ‘mühendislik alanında…’ Fırat Üniversitesi önemli bir marka değerine sahiptir. Elazığ Şehrinin, ‘Sağlık Sektöründe yıllarca Türkiye’de ilk on şehir arasında yer almasının en büyük gerçeği şüphesiz ki, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesidir.’

Bir eğitimci-gazeteci olarak, geliştirdiğimiz birçok projede, ‘sosyal bilimler alanındaki hocalarımızın çok büyük katkıları olduğunu…’ ifade etmek isterim.

FÜ’de, Uluslararası arenada; ‘bilim dünyasına önemli katkıları bulunan akademisyenlerimiz…’ gerçekten göğsümüzü kabartmaktadır. Birbirini takip edecek olan başarı zinciri…

F.Ü.’nün geçmiş yıllarda, ‘öğrenci profili üzerinde çalışmalar…’ yapmıştık. 81 Vilayetimizden, Türkiye’mizin dört bir yanından gelen öğrencilerimiz ülkemiz için de önemli olan, ‘sosyal bütünleşmeyi…’ sağlıyorlar. Birlikte, bu şehrin havasını teneffüs ediyorlar. Harput’un o zengin/ veya efsanevi kültür iklimiyle buluşuyorlar. Yüksek bir moralle, heyecanla, ‘birlik ve beraberlik şuuruyla hemhal oluyorlar…’ Vatan coğrafyamıza hizmete koşan; “on binlerce Fırat Üniversitesi markası…”

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’a ziyaretlerimiz oluyor. O sohbetlerde bir azim, irade, kararlılık, bilim dünyasına hizmetin verdiği vakarı görüyoruz.

Fırat Üniversitesi’nin yarım asra yaklaşan tarihine baktığımızda, ‘her geçen yıl yeni bölümlerin açıldığını…’ şehrimizin/ gönül coğrafyamızın ihtiyacı bulunan bölümlerin de açılması yolunda gayretleri görmekteyiz.

Bizim en büyük arzumuz nedir, ‘vakıf insan zihniyetini…’ geliştirmektir. İnancımız bizlere, ‘hayırda yarışınız…’ diyor. Rahmet Mekân Fethi Gemuhluoğlu, bu şehrin insanı… İstanbul’da Bab-ı Al-i de kendilerine, “Fethi Ağabey!” diyorlar. Bir ömrü, ‘eğitime sağladığı katkılardan dolayı’ kendilerine, “Türkiye’nin Muhtarı…” sıfatını yakıştırıyorlar. Bu zat, sağladığı imkânlarla 10 binin üzerinde Üniversite öğrencisine, ‘burs sağlıyor...’ Bu şehrin, ‘gönül dostu…’ insanlara ihtiyacı var.

Rahmetli Ahmet Kabaklı Hoca, her Elazığ’a gelişinde, Fırat Üniversitesi’ne uğrar… Gerekli bilgileri alır ve ‘köşesinde Üniversiteyi dantel misali işlerdi…’

Bu şehrin nüfusu, 585 binlerde ise, bir o kadarı da, “Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa olmak üzere…” Elazığ dışında yaşıyor. En büyük isteğimiz nedir, “bir Kayseri misali…” bu şehrin bilumum değerlerini sahiplenme şuuru… Ve özellikle de, ‘şehrimizin en önemli katma değeri ve markası…’ Fırat Üniversitesi’ne, ‘birlikte sahiplenelim…’ Bütün güzellikler, erdemlikler, ‘birlikten doğar’