İnsanımızda öyle bir hırs, öyle bir ihtiras var ki, bazen gözleri kör edebiliyor. Sağlıklı karar vermekten de uzaklaşabiliyorlar…

Allah Resulü (sav) buyuruyorlar; “İnsanoğlu’nun bir ova/ vadi dolusu altını olsa ikincisini ister.

İnsanoğlu’nun gözünü topraktan başka bir şey doyurmaz. Ve Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder.”

Hırs sözlükte; “Bir şeye olan aşırı, sonu gelmez istek” Hırs, “Kızgınlık, öfke…”

Bakara Suresi 143. Ayette ne buyruluyor?

“Ve işte böylece sizi (ifratla tefrik arasında) vasat bir ümmet kıldık!”

İnancımız bizlere, ‘orta yolu’ takip ediniz veya ‘mutedil olunuz’ diyor.

Bir söz vardır, “sabrın sonu selamettir!” Sabır, her türlü zorluklara karşı gösterilen ‘tebessümdür’

Sıkıntılara ve zorluklara karşı, ‘tahammül’ göstermek!

Hırsla birlikte kullandığımız, “tamah kavramı.” Gerçekte, ‘hırsı tamamlayan/ onunla bütünleşen bir kavram! Tamah sözlükte, “gözü doymama, açgözlülük, mal edinme tutkusu”

Hırs ve tamahta, ‘sadece dünya/ veya nefis…’ vardır.

Şura Süresi 20. Ayette ne buyruluyor, “Kim, Ahret ekinini arzu ederse, onun arzuladığı ekini veririz. Kim de Dünya ekini isterse, ona da ondan veririz. Ahrette ise ona bir nasip yoktur!”

Mutedil olmanın yanı sıra, ‘ölçülü-dengeli’ hareket etmeliyiz

“Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahrete çalışın!”

Bizlere yol serüvenimizi gösteriyor; “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz.”

Bir konuda kararlı olmak, ‘irade’ ortaya koymak veya ‘azim göstermek…’

Azim, kontrollüdür, hırs, kontrolsüzdür!

Hırs, “dostları ve dostlukları da kırıp döker.” Hırslı insan da “akıl, irade, izan ve vicdan da arama.”

Ecdat o kadar güzel söylemiştir ki, “Demiri pas, insanı hırs kemirir”

“Az tamah çok zarar verir!”

Hırs, ‘gözleri ve basiretleri kör eder’ Hırs, ‘nimet içerisinde mutsuzluğun adıdır’

Oscar Wilde, “Hırs, başarısızlığın son sığınağıdır!” Birçok kavganın sebebinde, ‘hırs olduğu kadar…’ Başarısızlıkların sebebinde de ‘hırsı…’ sorgulayabiliriz!

Azim ve Hırs o kadar farklı kavramlar ki;

F. Kölesey; “Azimli insan düşerken bile kendini yeise kaptırmaz!”

Ye’is, “umutsuzluktan doğan karamsarlık, umutsuzluk, üzüntü…”

İnançlı insanda, ‘ye’is veya umutsuzluk yoktur’ Görülüyor ki, “umutsuzluk, hırsın bir parçasıdır!

Voltaire ne diyor; “ihtirazsız insanlar çok mutludur.”

Mutluluk, kanaattir, Mutluluk, iç huzurudur, Mutluluk, geleceğe güvenle bakmaktır…

Bir başka yabancı Fenelon, “İnsanların hırsı ve açgözlülüğü, mutlu olmamalarının tek nedenidir”

Hırs ve açgözlülük, ‘içimizdeki özgüven duygusunu da yıkıyor’

Ve sürekli insanda, ‘karamsarlık duygusunu…’ besliyor.

La Bruvere şöyle der, “Köle; bir kimseye köle olur. Muhteris ise faydalanacağını umduğu herkesin kölesi olur.!”

Bir kavram daha karşımıza çıkıyor; 21. asrın köleleri! Hürriyeti hırsları uğruna köle yapanlar…

İnsanın en büyük düşmanı, “hırs ve tamah!”

Şarap içmek haram diyoruz değil mi?

Hz. Ömer, “Tamahkârlık, şaraptan daha çok aklı baştan alır!”

İnsan olarak, ‘düşmanlarımızı bileceğiz’

Abdulkadir Geylani, “En hakiki düşmanlarımız kalbimizde yaşayan şu üç şeydir;

Hırs, haset ve kıskançlık” Her üçünü de ‘inancımız ve örfümüz yasaklıyor’

Şurası bir gerçek ki, “hırs, kötülüklerin de membaıdır” Felaketleri besleyen ana bataklıktır…

Dünyada insana yardım eden şey, ‘azim ve sebattır’

Hırs ile mutluluğu aynı terazinin kefelerine de koyamazsınız!

Hırs, sevgisizliktir, duyarsızlıktır, tahammülsüzlüktür.

Sadi Şirazi ne diyorlar, “Haris kimse, cihana malik olsa yine açtır;

Kanaatkâr bir ekmek ile bile toktur!”

Hadis, “iki haris doymaz; biri ilmin hırslısı, diğeri de malın harisi”

İlme sarılmak, güzel… Bilgiyi paylaşmak, daha da güzel…

Hırs sahibi insanda, “paylaşma kültürü yoktur!” Dünyayı, ‘ben merkezinde…’ görür!

Onun dışında, ‘dünya yoktur’

Azim ve irade insanı, ‘vakar sahibi…’ yapacaktır.

“Hırsın başladığı yerde…” duygular yoktur!

Ecdat ne güzel söylemiş; “Hırs başta karar eyleyince, akıl baştan firar eyler!”

Allah’ın Resulü buyuruyorlar; “Bir koyun sürüsünün içine salıverilen iki aç kurdun, O sürüye verdiği zarar, mala ve mevkie düşkün bir adamın; Dinine verdiği zarardan daha büyük değildir!” Hırs, ‘zulme ve adaletsizliğe…’ dönüşebiliyor, ‘insanı ve idealleri katledebiliyor…’