Kulaklarımıza küpe yapacağımız bir söz vardır, “yarınınızı korumak isteyenler, suyunu korusunlar!”
Yaşadığınız şehirde, ‘musluk suyu içebiliyor musunuz?’
Biraz garip oldu değil mi? Gel görelim ki, ‘yıllarca evimize içme suyunu dışarıdan satın alıyoruz’ 
Şunu gayet iyi anladım, ‘su zengini bir ülke değiliz’
Hal böyle olmasına rağmen mevcut su kaynaklarımızı da yeterince koruyamıyoruz!
Yerküresinde her yıl, “200 milyon insan, sağlıksız sudan kaynaklı hastalıklara yakalanıyor!”
Bu bir bilimsel veri… Bu bilimsel çalışmanın içerisinde, “Türkiye’de yer alıyor…”
Su kirliliği ne yapar?
“Suyun kalitesini düşürür ve doğrudan kullanılmasını imkânsız hale getirir!”
Öyle ki, “Sağlıksız su, toprağı, bitkileri, hayvanları ve insanları olumsuz yönde etkiliyor!”
Kirli sular; “ishal, tifo, kolera gibi bulaşıcı hastalıklarla birlikte cilt hastalıklarına ve zehirlenmelere de yol açabiliyor!”
Demek ki, “su kirlenirse hayatta kirleniyor!”
Su kirliliği türlerini şöyle düşünebiliriz;
“yüzey suyu kirliliği, yeraltı suyu kirliliği, kimyasal kirlilik, besin kirliliği, oksijen tükenme kirliliği, mikrobiyolojik kirlilik vesaire…”
“Su Hayattır, Kültürdür, Destandır!” şiirimizi sizlerle paylaşmak isterim;
“Rahmet tecessüm etti, ‘yağmur oldu’
Nimet tecessüm etti, ‘bereket oldu’
Dudaklarımız, ‘sevdayla’ ıslanmadı mı?
Gönüllerimiz, ‘dualarla’ yıkanmadı mı?
Gözyaşlarımız, ‘şu toprakla’ yanmadı mı?
Yarabbi! Eşsin rüzgârlar, aşılasın ak bulutları!
Gürlesin gökyüzü, ‘şol kıvılcımlarla’
Işık seli aksın, ‘masmavi rüyalarımıza’
Ey bulutlar, ‘damlaların sağılır mı?’
Öper mi alnından toprağın?
Emzirir mi Ab-ı hayat muhtaçlarını!
Ey bulutlar! Ak duvaklarınla üstüme çök!
Bak bir halime, ‘omuzlarım perişan, çökük’
Alnımdaki kırışıklıklar, ‘toprakta damar damar çatlamış’
Hani karınca yuvası, ‘börtü- böcek uyanması’
Nahl Suresine ad olmuş; bal arılarının çiçek çiçek uçuşması…
En’am Suresinde anılan; ‘davarların serencamı!’
Su rahmettir, Ya Rab! ‘sebepleri halk eyle’
Kâh elif olur ayakta!
Kâh dal olur rükûda!
Kâh mim olur, secde de!
O şırıltı, O gürültü, O yağmur bağırması ile
Müjdelenmek istiyoruz! 
Yarabbi! Müjdelerle ıslanalım!”
Hadis, “Akan bir nehirde abdest alıyor olsan bile suyu israf etme!”
Bizlerin en büyük hatası/ yanlışı/ veya umursamazlığı, ‘su israfıdır’
Suyun büyük bir nimet olduğunu sürekli düşünmeliyiz.
 Üzerinde, ‘insanımızı bilgilendirici çalışmalar yapmalıyız’
“Su Işıktır, Rahmettir!” bir hakikati dile getirmeye çalışırız;
“Rahmetin kaplayınca, âlem suya gark oldu
Toprağın ana rahminde, pınara hark oldu
Taşınca gözesinden pamuk yumağında;
Sular, akışın raksında, ışığa çark oldu!”
Dede Korkut, “Gürüldeyip sular taşsa, deniz dolmaz!” 
Fuzuli’nin, “Su Kasidesini…” sıklıkla okurum. 
Suya hayat veren/ veya suyla gönül bağını güçlendiren bir şiirdir…
İbrahim Sediyani, Akarsu nehir, düşerse şelâle, durursa göl olur!” 
Fırat, ‘gönül coğrafyamızın sesidir, hoyrat esintisidir, tarihimize en fazla ışık tutan derya bir nehrin adıdır!’
“Seyreyle aşk nehrini, bozkırlara can verir!” 
Anadolu Coğrafyasının, ‘aşk temasına sıklıkla yer verilen nehrimizdir’
Muallim Naci, “Su her şeyi temizler ama yalnız yüz karasını temizleyemez!” 
Bu sözü, ‘doğayı kirletenlere ithaf ediyorum’ 
Mevlana, “Su ateşe galiptir, ancak bir kaba girerse ateş o suyu kaynatır yok eder.” 
Su, genellikle ‘temizleyici…’ olarak da kabul görür. Peki, “su kirlenirse ne yapacaksınız?”
Şunu artık genel bir düstur/ kaide olarak bilelim, “suyu kirletmek, hayatı kirletmektir!”
Suyu kirletmek, ‘birçok hastalığa da davetiye çıkarmaktır’
Selam ve Muhabbetle