28 Temmuz 2023 Günü beyin sapına bir emboli (pıhtı) atma hali geçirerek o günden bugüne 21 günü Gazi Hastanesi’nde geri kalan günlerde de evde tedavi olmaktayım. Normal fonksiyonları ve namazlarımı kılabiliyoruz, zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz ama tabii öte aileme doğru bir seyahat yapmış olduk. 28 Temmuz’da son nefesimiz bitmediği için Rabbim tarafından lütf edilerek ikramla karşılaştık. Onun için ikrama uğradık…

Allah’a sonsuz şükürler olsun. Bundan sonra sizin ile Bakara Suresi 255 256 kerimeleri-257. ayeti dahil olmak suretiyle sohbetime inşallah devam ediyorum, hayırlı günler diliyorum…

O işaret olunan peygamberler yok mu? Biz onların bazısını bazısından üstün kıldık içlerinden kimi var ki Allah kendisiyle konuşmuştu, bazısını da derecelerle daha da yükseklere çıkaracak.

Biz! Meryemoğlu İsa’ya da açık deliller verdik, kendisini Rûhulkudüs yani Cebrail ile destekledik. Eğer Allah dileseydi bunların arkasındaki Ümmetler kendilerine ve o apaçık deliller geldikten sonra Birbirlerinin kanına asla girmezlerdi. Fakat onlar ihtilafa düştüler, kimi iman etti, kimi inkâr etti yine Allah dileseydi birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat Allah ancak ve ancak dilediğini yapar.

Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir işin bulunmadığı bir gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın, kâfirlere gelince onlar zalimlerdir.

Bakara Suresi 255, “Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur o daima diridir haydır bütün varlığın varlıkların idaresini güden kayyumdur ona ne de gaflet basar ne de uyku göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur onun izni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir. O kullarının önlerinde ve arkalarında geçmişlerinde ve geleceklerin de ne varsa hepsini bilir onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar onun kürcisi Bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır onların her ikisini de görüp gözetmek ona bir ağırlık, zorluk vermez o çok yücedir ve çok büyüktür.”

256- “Dinde asla zorlama yoktur. çünkü doğruluk sapıklıktan ayırırız edilmiştir artık O işaret ondan peygamberler yok mu biz onların başını her şeyden üstün kıldık içlerinden kim var ki Allah kendisiyle konuştu başını da derecelerle daha yükseklere çıkaracak biz Meryem oğlu İsa’ya da açık deliller verdik kendisini Rûhulkudüs yani Cebrail ile destekledik eğer Allah dileseydi bunların arkasındaki Ümmetler kendilerini ve o apaçık deliller geldikten sonra Birbirlerinin kanına girmezlerdi fakat onlar ihtilafa düştüler kimi iman ettiği kimi inkar etti yine Allah dileseydi birbirlerinin kanına girmezlerdi fakat Allah ancak ve ancak dilediğini yapar ey iman edenler kendisinde hiçbir alışverişin hiçbir dostluğun ve hiçbir işin bulunmadığı bir gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın kâfirlere gelince onlar salimlerdir’’