Haşır suresinin 6. Ayetine  gelmeden bir hatırlatma yapmak istiyorum.
    Gerek geçen hafta gerek bu hafta ve gerekse gelecek hafta yapacağımız sohbette  Haşır suresiin ayetlerinden anladıklarımızı tarafınıza ifade etmeye çalışacağım.  Başlamadan önce savaşsız elde edilen ganimetler diye anlayabiliriz.
    6-“” Ey elçimiz Muhammed’e iman edenler! Nadir oğullarının Medine’den sürülmesi sonrasında elde edilen ganimetlerin dağıtımı konusunda yetki ancak elçimiz Hz.Muhammed’indiÇünkü o ganimetler sizin fiili olarak çarpışmaya girmeniz sonucunda değil, peygamberin kararlılığı ve her şeye kadir olan Allah‘ın yardımıyla elde edilmiştir.””
   7-“” İşte elçimiz Muhammet bu hüküm uyarınca kendi uhdesinde bırakılan söz konusu ganimetleri; Akrabalar, yetimler,fakirler ve tanrı misafirleri için harcayacak; böylece ganimet, Cahiliye çağındaki gibi varlıklı, güçlü kimselere değil ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış olacaktır. Dolayısıyla bu konuda peygamberin kararına rıza gösterin; Size ganimet vermeyi uygun görüyorsa onu alın. Görmediyse de şikayetçi olmayın. Bunun bir ilahi emir olduğunu bilin ve itaat edin.Unutmayın ki Allah elçisi vasıtasıyla bildirdiği emirlere karşı gelenleri çok Çetin bir şekilde cezalandıracaktır. ((Bu ayeti Kerim’i hakkında düşünmek suretiyle bugün savaş olmadan devletin imkanlarini Allah‘ın istediği gibi dağıtmayanların kulakları  çınlattmak ise birgörevimiz olmalıdır.)) 
   8-“”Elçimiz Muhammet bu ganimetlerden tevhide destek veren fedakar ve Mekkeden hicret eden,etmek etmek zorunda kalan muhacirlere de pay verecektir ki; Bu kimseler gerçekten sadakat sahibi ve samimi müminlerdir. MEDİNELİ MÜMİNLERİN FEDAKARCA DAVRANIŞLARINA ÖVGÜ
9.””Medineli müminler ise kalplerine tevhidi sağlam bir şekilde yerleştirmiş samimi kimseler olarak davranmış ve muhacir kardeşlerini büyük bir sevgiyle bağırlarına basmışlardır. Onlar ganimetlerin bu yoksul muhacirlere dağıtılmasından dolayı hiçbir rahatsızlık duymamışlardır.Hatta kendileri muhtaç durumda olsalar bile muhacir kardeşlerinin ganimetten pay almasını tercih etmişlerdir. İşte ahirette kurtuluşa erecek olanlar, ganimet almadıkları için Sızlananlar değil. Bu şekilde nefsinin mal ve mülk sevdası yönündeki arzularını bertaraf edenlerdir.””((Müslümanların yani MÜMİNLERİN ahlaklarını anlatan))
10.ayet-“” Medine’ye sonradan hicret edip  gelen muhacir Müslümanlar da kendilerine kucak açan ve her türlü yardımı yapan bu medeni kardeşleri hakkında Rabbimiz!  Bize ve bizden önce iman eden bu kardeşlerimize mağfiretle muamele eyle. Kalbimizde müminlere karşı en ufak bir kötü duygu oluşmasına fırsat verme .Doğrusu sen çok merhamet ve şefkat edensin. Şefkat sahibisin diye Hayır dua ederler.””
 Hiçbir yorum yapmadan yalnız altıncı ayetten onuncu ayet dahil beş ayeti tefekkür etmenizi,o gün Müslümanların bütün varlıklarını terk ederek peygamberin arkasında ona cansiperhane bir şekilde yardım edenleri,Medinede müminlerin de bu muhacirlere kendileri gibi davranarak. Hatta kendilerinden daha hassas davranarak, onlara vermelerini istemelerine DUA etmeleri.””
 Medineli müminlerle Mekkeden muhacirlik yapanların hakiki müminler olduğunun yegane delidir, ispatıdır.))