Bugünlerde her şeyi bir yana itip, yadsıyan ve yalnızca Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nı var sayan ilginç bir düşünce başladı.

Peki Mehmet Akif kimdir, kimlere yakındır?

Bilirsiniz, Şeyh Bedreddin’i bir grup ya da ideoloji benimsediği ve sahiplendiği için, öteki ideolojiler ve gruplar; “Bedreddin”i sürekli reddetmişlerdir.

Aynı şey; ne yazık ki, Mehmet Akif’in de başına gelmiştir. 

Siyasal İslamcı ya da dinci sayılan ideolojiler Akif’e sahip çıkınca, ötekiler; Tevfik Fikret’i kalkan yaparak, Mehmet Akif’e cephe almışlardır.

Oysa Akif, gençlik dönemlerinde İslamcı çizgide olsa da I. Dünya Savaşı ve Ulusal Mücadele ile birlikte yeni cumhuriyetin savunucusu, çağdaş, aydın bir kimliğe bürünmüş, özellikle din sömürücülerine ölene değin savaş açmıştır.

O dönemki dinci akımlar, dernekler, gruplar, topluluklar içindeki kişilerin çoğunun tersine Mehmet Akif, başından beri Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiştir.

Tüm ülke düşman işgali altında ve umarsız koşullar içindeyken, "kahraman ordumuza" moral vermek için yazdığı ve içinde "millet" (Türk) kavramını bol bol kullandığı İstiklal Marşı ise onun çağdaşlaşma yolunda Türk ulusunun öncüsü bir aydın olduğunu gösteren bu yeni yaklaşımının son ve en önemli belgelerinden biridir.

Akif şiirlerinde putlardan çok söz eder. Söz ettiği put da Tevfik Fikret'inki gibi düşsel ve tasarlanmış değil, tersine biçimlidir, somuttur, vardır. Bu put, insanla var olan ayakta duran bir puttur.

İnsanın kendini varlık bilincini kibirle, hırs ve tutkuyla, Tanrı katına çıkarmasıdır, kısacası; kendini tanrılaştırması, insanın, kendini yücelterek, Tanrı yerine koyup orada karar kılmasıdır.

Özetle, bugün dincilerin çok beğendiği, sevdiği Mehmet Akif; aslında, İslam coğrafyasında, İkbal gibi, Afganî gibi, Yaşar Nuri Hocamız gibi, uygarlaşmanın, çağdaşlaşmanın öncü bir aydınıdır.

Yenileşmeden ve çağdaşlaşmadan yana olan herkesin ve her kesimin yaslanacağı en emin bir kaledir.

Büyük insanı, yazdığı İstiklâl Marşı’mızın kabulünün yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum...

Cem BAYINDIR

Kaynakça:

1-Mehmet AKİF, Anayurt Dergisi, 14 Birincikânun (Aralık) 1933

2-Ahmet BAYINDIR-BİR BAŞKA MEHMET AKİF-2013

3-Zeki SARIHAN - ÇEŞİTLİ YAZILARI

FB_IMG_1678616103171 (1)