Gelir Vergisi Yasası’na göre 2023 yılında geçerli olacak istisna ve indirim tutarları belli oldu. Bu kapsamda, yeni dönemde ev sahipleri 2023 yılında elde ettikleri kira gelirleri yıllık 21 bin lirayı geçtiğinde beyanname verecekler.

Değer artış kazançlarındaki 25 bin lira istisna tutarı 2023 yılı için 55 bin lira olarak uygulanacaktır. Örneğin, sahip olunan gayrimenkullerin alındığı tarihten itibaren 5 yıldan önce satılması halinde bu satış nedeniyle elde edilen kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendiriliyor. 2023 yılında elde edilen bu değer artış kazançlarının 55 bin lirayı aşması halinde beyanname verilerek vergilendirilecektir. Ancak 55 bin lira istisna tutarı beyan edilen gelirden düşülecektir.

2023 için emlak vergilerinin birinci taksiti Mart-Mayıs 2023, ikincisi ise Kasım 2023 tarihinde ödenecektir. 2023 yılı emlak vergileri yüzde 61,4 oranında artmıştır. (Yüzde 22,93 yeniden değerleme oranın yarısı kadar)

2023 yılına ait brüt asgari ücret tutarı 10.008 lira olup, net asgari ücret 8.506,80 lira olarak uygulanacaktır. Gelir Vergisi Kanunu’na göre, asgari ücrete isabet eden vergi, tüm ücretlerde istisna kapsamına alınmıştır. Dolayısı ile 01.01.2023 tarihinden itibaren brüt asgari ücretler vergiye tabi olmayacaktır. Sadece sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi kesintisi yapılacaktır.

Kıdem tazminat tavanı 01.01.2023-30.06.2023 arasında uygulanmak üzere 19.213 lira olarak belirlenmişti. Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı yayınladığı bir tebliğle kıdem tazminat tavanını 17.904 lira olarak açıkladı. Buna göre kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamıyor.

Kurumlar Vergisi oranı 7316 sayılı kanun ile yapılan değişiklik sonucu 2021 yılı kazançlarına uygulanmak üzere yüzde 25’e çıkarılmıştı. İlgili kanun uyarınca 2022 yılı için uygulanacak Kurumlar Vergisi oranı yüzde 23 olmuştu. Herhangi bir değişiklik olmaz ise 2023 yılından itibaren Kurumlar Vergisi oranı yüzde 20 olarak uygulanacaktır. Kurumlar tarafından dağıtılan kar paylarındaki stopaj oranı daha önce yüzde 15 iken 22.12.2021 tarih ve 4936 sayılı kararla yüzde 10’a düşürülmüştür.

2023 yılı için Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kullanılan binek otomobillerinin kiralık olması durumunda her bir binek aracın aylık kira bedelinin en fazla 17 bin liralık kısmı gider olarak kabul edilecektir. İşletmelerin sahibi oldukları binek otomobillerin amortisman yoluyla gider yazabilecekleri iktisap bedeli sınırı da 950 bin lira olarak belirlendi. Örneğin, 1 milyon liraya araç alınsa da amortismana tabi tutulabilecek tutar 950 bin lira olacaktır.

01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanacak vergi cezaları yüzde 122,93 oranında arttırıldı. Motorlu taşıtlar vergisindeki artış ise yüzde 61,5 olarak belirlendi. Uyumlu mükelleflerle ilgili vergi indirim limiti 2023 yılında 2 milyon liradan 4,4 milyon liraya çıkartıldı. Buna göre zamanında beyannamelerini veren ve vergisini ödeyen mükellefler 5 puanlık vergi indiriminden yararlanacaklardır. Yararlanılacak üst limit 4,4 milyon lira olarak belirlendi.

Daha önce 7 Aralık 2019 tarihinde 7194 sayılı kanunla yasalaşan ancak pandemi nedeniyle iki yıl ertelenen “Konaklama Vergisi” Ocak 2023’ten itibaren uygulanmaya başlanacak. Otel ve benzeri konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu tesislerin bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetlerin kullanımı verginin kapsamına girmektedir. Konaklama vergisinin oranı yüzde 2 olarak belirlenmiştir.