Baskil; sahip olduğu özel coğrafik yapısıyla, doğasıyla ve ilçeyi çevreleyen 130 km'lik Fırat nehri ile çok önemli bir konuma sahiptir.

Bu özel konumundan dolayı ilçenin bünyesinde birçok endemik tür ve bitki bulunmaktadır.

Fritillaria Baskilensis, diğer adıyla da “Baskil Ters Lalesi” dünyada sadece Elâzığ’ın Baskil ilçesinde yetişen endemik bir türdür. İlk defa 1998 yılında Elâzığ-Baskil ilçesinden toplanan ve bilim dünyasına yeni tür olarak kazandırılan Fritillaria Baskilensis, Baskil ilçesine bağlı Kuluşağı köyünde Selil Dağı’nda iki tepenin alt kesimlerinde yetişmektedir. Ayrıca Baskil ilçesi sınırlarında yer alan Hasan Dağı zirvesinde de Baskilensis türüne rastlanılmaktadır.  Mor renkli ve muhteşem görünümüyle Baskil ilçesine has bir endemik bitki türü olan bu ters lale ilçenin sembollerinden biri durumundadır. Fritillaria Baskilensis, soğanları 1,5 cm çapında küresel bir bitkidir. Gövdesi 9-12 cm boyunda, dik ve pürüzsüzdür. Mızrak şeklinde 4-5 yapraklı ve yaprak dizilişi alternattır. Baskilensis-Baskil Ters Lalesi çoğu zaman tek çiçek açar. Çiçeklenme dönemi Mart-Mayıs arasındaki döneme denk gelmektedir. Bu türe ait çiçekler bölgede kalker kayalıklar, taşlık alanlar, tarla içi ve kenarları, taşlı tarlalar gibi ortamlarda daha sık görülmektedir. Fritillaria cinsine ait olan Baskil Ters Lalesi (Fritillaria Baskilensis) nesli tükenme tehlikesi altında olan, estetik amaçla kullanılabilecek türlerden biridir. Çok kısıtlı bir alanda yetişmektedir. Bu durumdan mütevellit Tarım ve Orman Bakanlığının 06.12.2012 tarih, 2012/77 tebliğ no ve 28489 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan tebliğinde doğada toplanmak suretiyle ihraç edilmesi yasak olan çiçek soğanları arasındadır. Elâzığ ilimiz endemik türlerinden olan Fritillaria Baskilensis; 2016 yılında Millî Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü tarafınca Tür Eylem Planı hazırlanmıştır. Eylem planı çerçevesinde Baskil Ters Lalesi (Fritillaria Baskilensis) bitkisinin dar alan baskısından kurtarılıp, ekolojisine uygun farklı alanlara yayılması amacıyla tohum ekimi gerçekleştirilmiştir. Baskil ve çevresinde hem Fırat Üniversitesi hem de Elâzığ Millî Parklar Müdürlüğünce koruma ve yaygınlaştırma çalışmaları devam ettirilmektedir.

123333333333333333333355648782390492480274359782534