03 Kasım 2021’de enflasyon rakamları açıklandı. Temmuz- Ekim 2021 dört ayın toplam enflasyonu, ‘6.56’lara ulaştı…’ TÜFE, yüzde 20’lere dayandı. Özellikle de, ’24 Ocak 2020 depremiyle sarsılan Elazığ Şehrimizi…’ ekonomik olarak daha sıkıntılı günler beklemekte! Şehrimizin sosyal ve ekonomik fotoğrafını doğru çekebilir ve doğru kararlarla adımlarımızı atarsak sıkıntıları daha sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz.

Ekim 2021 ayı itibariyle dört kişilik bir ailenin, “açlık sınırı, 3.093 TL ve yoksulluk sınırı, 10.076 TL olmuştur. Bu hâlihazırda, Türkiye’nin genel fotoğrafıdır.

Türkiye’de, kişi başına düşen Milli Gelir, son yıllar içerisinde ‘düşme eğilimindedir’ Kişi başına düşen Milli Gelir, günümüz rakamlarıyla, “8.599 dolar…”

Özelde Elazığ Şehrimiz, Genelde Türkiye’mizle Ocak-Ekim 2021 İhracat Rakamlarına şöyle bir baktığımızda; Türkiye’nin, Ocak-Ekim 2021 dönemi toplam ihracatı, “166 milyar 219milyon 413 bin. 66 dolar…”

Türkiye’nin, Ekim- 2021 ayı ihracatı ise “19 milyar 076 bin 662.44 dolar…”

Elazığ İlimizin, Ocak-Ekim 2021 dönemi ihracatına baktığımızda, “269 milyon 616 bin 66 dolar…”

Elazığ İlimizin İhracat rakamlarına, ‘sektörler bazında’ baktığımızda, “269 milyon 616 bin 66 dolar ihracatın; 241 milyon 141 bin 91 dolar ihracatını sadece Madencilik Ürünleri oluşturuyor.

Madencilik Ürünlerinin Toplam ihracata oranı, “yüzde 89.43’leri oluşturuyor.”  Maden Ürünlerinin dışında kalan 22 sektörün toplam ihracatı, “28 milyon 467 bin dolar…” Bu rakamlar da Elazığ Şehrimizin toplam ihracatının, ‘yüzde 10.57’lerini oluşturuyor’

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünlerinin ihracatı, “13 milyon 675 bin 81 dolar”  Su Ürünleri ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı, “6 milyon 179 bin 25 dolar!”

İhracat (Dış Satım) nedir; Bir şehrin katma değeridir. Daha fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, GSMH’nin il ölçeğinde daha fazla yükselmesi, iktisadi hayatta daha fazla canlılıktır…

İstanbul İlimiz için, “taşı, toprağı altın…” deriz.  Elazığ İlimizin yüzölçümü olarak neredeyse yarısı kadar olan, “5 bin 461 km2…” olan İstanbul Şehrimizin, Ocak- Ekim 2021 yılı İhracatı, Türkiye’nin Toplam İhracatının yüzde 43’lerini (71 milyar 604 bin 783.64 dolar) oluşturuyor. İstanbul ile birlikte 18 İlimizin (İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara, Manisa, Sakarya, Denizli, Hatay, Konya, Kayseri, Mersin, Adana, Antalya, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Samsun) dönem içerisinde İhracatı, “bir milyarın üzerinde…”

Şunu söylemek istiyorum, Elazığ Şehrinin, ‘ihracat potansiyeli…’ ortak bir akılla, azim ve irade, kararlılıkla gayret gösterilerek çalışılırsa, “bir milyarın üzerinde olacağına…” inancım tamdır.

Elazığ Şehrimizde, “Tarımın Endüstrileşmesi Yolunda…” niye adımlar atılmasın. Hemen yanı başımızda ki Malatya Şehrimiz bizim için önemli bir rol modeldir.

Malatya Şehrimiz, “325 milyon 418 bin dolar…” ihracatın ‘yüzde 48.47’lerini (157 milyon 749 bin dolar) kuru yemiş ve mamulleri oluşturuyor. Onu, ‘yüzde 11.73 (38 bin 173 dolar) ile Su ürünleri takip ediyor.  Malatya İlimiz, “Kayısı Üretimi…” ile ön plana çıktı. Kayısı Ürünleri Araştırma Enstitüsü kurdular. AR-GE’ye ciddi bir önem verdiler. Kaysıdan, ’22 ürün ürettiler…’ Ve dünya pazarlarına açıldılar.

Bizim çağrımız nedir; “Tarımın Endüstrileşmesi, Anadolu Tarım Lisesinin İlimizde Açılması, Doğal Gıda Ürünleri Üzerinde daha ciddi çalışmaların yapılması,..”  Malatya Şehrimizde, ihracatta ön plana çıkan nedir; “Kuru Yemiş ve Mamulleri…” 

Elazığ Şehrimiz, ‘Doğal Gıda Ürünlerinde…’ çok önemli bir potansiyele sahiptir. Gıda Ürünlerinde, ‘endüstrileşme…’ politikaları çok önemlidir. Bu politikaların oluşmasında, başta Üniversitemiz olmak üzere bütün kurumlara önemli yükümlülükler düşüyor. Üretim bir politikadır! Onun dönüşümü asıl önem kazanıyor. “Doğal Gıda Ürünleri M.Y. Okulu…” dedik, Bunlarla ilgili, “AR-GE çalışmaları…” dedik. Sivil katılımlı, “Araştırma Enstitüsü…” dedik.

Özellikle de, “Turizm Sektörü…” Elazığ Şehrimiz için başlı başına irdelenecek konu. Selamlar.