Manas Gönül Evi’ne gelenleriniz bilirler...

Küçük bir mekân. Ama o mekânda, son 15 yıl içerisinde değil Elâzığ Şehri, Gönül Coğrafyamıza uzanan tarihi faaliyetlere imza atıldı.

Geleneksel Kürsübaşı Sohbetleri, “Manas Gönül Evi’nde…” hayata geçti.

Son 15 yıl içerisinde yüzlerce, ‘Şiir ve Musiki Sohbetleri…’ Her sohbet kendi içerisinde bir değerdi. Bir kazanımdı… 15 yıl içerisinde, ’94 esere imza atılıyor…’ Ve her eser içinde ‘tanıtım programları…’ idrak ediliyor. Bu mekânda, ‘tarihimizle, kültürümüzle, kimliğimizle…’ buluşuyoruz. Şu mekânda gerçekleştirilen her program büyük bir titizlikle montajı yapılarak Kanal Fırat Televizyonu’ndan milyonlara uzanıyor…

Şöyle bir geçmişe dönüp de bakıyorum. Aramızdan o kadar müstesna isimler ayrılmış ki! Bir bakıma hüzünleniyorsunuz. Derinden bir ah çekiyorsunuz! Şeref Tanları, Ahmet Kabaklı’yı, Servet Kabaklı’yı, Mustafa Özleri, Paşa Demirbağları, Dr. Ali Öztürkleri, Dr. Ahmet Tevfik Ozanları, Bünyamin Eroğlu’nu, Paşa ve Enver Demirbağları, Hüsamettin Septioğlu’nu, Ziya Çarsancaklı ’yı, Orhan Gökçeleri, Vedat Gündoğan’ı, Reşat Gündüz’ü, Berika Küçük’ü, Av. Doğan Özdal’ı ve Erhan Saraçoğlu’nu…

Nice yıldızlar kaydı aramızdan… Unuttuğumuz varsa affoluna! Her birini rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Mekânları cennet olsun…

29 Ekim 2022 Cumartesi Günü, Manas Gönül Evi’nde dostlarla birlikte, “Merhum Erhan Saraçoğlu’nu hatıralarıyla birlikte yâd ediyoruz.”

Erhan Saraçoğlu ile ilk hafızalara gelen Birinci Meclis Çatısında yer alan bir mütefekkir insan, Erhan Saraçoğlu’nun dedesi, “Nüzhet Dede’dir…”  Gazi, Atatürk, Nüzhet Dede’yi, Meclis’in Gülü...” olarak nitelendirmiştir. Bu kahraman insan, ‘Millî Mücadeleye başından beri inanmış, bütün varlığıyla ona destek vermişler. Birinci Dönem TBMM’ye Ergani Milletvekili olarak katılmışlardır.” Müthiş bir zekâya sahiptir. Dönemin Gazetecilerinden Celal Nuri İleri, Nüzhet Dede’yi, “Şarkın Diyojeni…” olarak tanıtmıştır.

Doç. Dr. Şahin Yedek, “Birinci Dönem Mebusu “Şarkın Diyojeni” Ahmet Nüzhet Saraçoğlu” eserini, Manas Yayınları arasında bizlere kazandırmıştır. Merhum Erhan Saraçoğlu, 16 Kasım 1934 tarihinde Çemişgezek İlçesi’nde dünyaya gelir. Nazır ve Nahide Saraçoğlu’nun ilk çocuğudur. Erhan Saraçoğlu, ‘Baba mesleğini, Öğretmenliği seçecektir.’ İlk Öğretmenlik yeri, Pötürge İlçesidir. Rahmetli Babam Selahattin Keleştimur’un da ilk memuriyet hayatı Pütürge’de başlayacaktır. Güzel olan bir şey de, Erhan Saraçoğlu’nun, ‘baba dostu oluşudur…’ Dede Nüzhet de, Büyük Dedelerimizin yakın dostları… Erhan Saraçoğlu’nda, ‘müthiş bir zekâ…’ konulara vakıf oluşu ve hitabeti ile karşısındakini derhal cezbediyorlar. Başarılı bir Öğretmen ve İdarecidir. Ankara’da, ‘Yükseliş Koleji’nde” ve “19 Mayıs Koleji’nde…” Öğretmenlik ve İdarecilik yapacaklar. Vatan hasreti onu Çemişgezek’e getirecektir. “Çemişgezek Lisesi’nin de kurucu Müdürlüğünü…” ile birlikte bu okulda on yıl Lise Müdürlüğünde bulunacaklar. En sıkıntılı dönemlerde, “Çemişgezek Lisesi’ni terörden tamamen uzak tutacaklar…” Disiplini seven bir idarecidir. İlme değer verir. Suiistimallere asla müsamaha göstermezlerdi. Çemişgezek’ten sonra İzmir’de, “Karşıyaka Erkek Lisesi’nde 6 yıl kadar görev yapacaklar…” Emekli olduktan sonra da kendi iş yerlerini kuracaklar. Elâzığ’ı hiçbir zaman ihmal etmediler. Elâzığ’a gelişlerinde, ‘birlikteliğimiz daha da arttı…’ O yıllarda, H. Vehbi Coşkun Bey’in, Genel Yayın Müdürlüğü yaptığı yıllarda, “Fikir Bahçesi Programı’nda…” Erhan Saraçoğlu’nu defalarca programa misafir aldık. “Nüzhet Dedeyi, Birinci TBMM’yi, İmam Efendi’yi…” bütün yönleriyle konuştuk. Her sohbeti, ‘belge niteliğindeydi…’  “Mevlana’yı, Fuzuli’yi, Akif’i…” irfan diliyle, ilim heyecanıyla, o güçlü hitabetiyle dinledik. “Vatan ve millet sevgisi…” Erhan Saraçoğlu için her şeydi. En son olarak da Manas Gönül Evi, Çemişgezek Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ile birlikte düzenlediğimiz, “Dede Nüzhet’i Anma Programı” büyük bir katılımla gerçekleştiriyorduk. Bu güzel insanı rahmetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun.