Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı adına Genel Yayın Yönetmenliğini M. Vehbi Nazırlı’nın yaptıkları “İlahi Aşkın Sesi Dergisinin Temmuz-2023 Yılı 6.ncı sayısı…” elimize ulaştı.  

Derginin Yayın Kurulunda; Prof. Dr. Suat Kıyak, Prof. Dr. Yunus Apaydın, Prof. Dr. Hüseyin Akpınar, Prof. Dr. Mehmet Soysaldı, Prof. Dr. Kubilay Kolukırık, Prof. Dr. İsmail Doğan, Prof. Dr. Gıyasettin Aktaş, Erdoğan Tozoğlu, Mehmet Özülker yer alıyorlar. 

Vehbi Nazırlı Derginin Önsözünde; “Dergimiz 2022 yılı Nisan ayında “yarı akademik” bir dergi olarak yayın hayatına başlıyor…” 

Derginin amacı ise şöyle belirtiliyor; “Amacımız gösteriş, şöhret ve övgü tuzağına düşmeden, ahlaki çerçevede kalarak internet, sosyal medya vb. mecralarda sürekli olarak çağdaşlık ve modernlik adı altında, insanımızın benliğini parçalayıp gelecek kaygısı ile insanlıktan çıkaran, akli melekelerini bulanık hale getiren, bedenlerini metalaştırmaya çalışanların tuzağına düşmesini önleyerek, insanın “Ahsen-i Takvim” üzere yaratıldığını ve yaratanını bilmesini sağlamaktır. 

Geçtiğimiz sayıda, “Deprem ve Üç Aylar” teması üzerinde yoğunlaşan dergi yazılarının Temmuz 2023 sayınında, “Ahilik Kültürünü…” geniş bir çerçevede ele aldığını görüyoruz.  

Prof. Dr. Gıyasettin Aktaş, “Ahilik ve Hacı Bektaşi Veli”  Prof. Dr. H. Mehmet Soysaldı, “Allah katında tek makbul din İslâm’dır” Prof. Dr. Kubilay Kolukırık, “Bir Medeniyet Projesi Olarak Ahilik” Prof. Dr. Suat Kıyak “Büyük Selçuklu, Nizamü’l Mülk ve Siyasetname” Prof. Dr. İsmail Doğan’ın “Bir sivil toplum kuruluşu olarak Ahilik” Bedrettin Keleştimur “Vali Abdulkadir Meselesi” Ethem Erkoç, “Çorumlu Üç Şeyhülislam” Bestami Yazgan “Sakın Ölme” Ahmet Balıbey, “Adaletin Esiri Osmanlılar” Mehmet D. Özülker, “Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü” 

İlker Cansevdi “Klasik Türk Musikisi Çalgıları” Prof. Dr. Hüseyin Akpınar, “Bestelerle Nabi’nın Kâ’be Ziyareti” Doç. Dr. Mehmet Sait Mermutlu, “Diyarbakır’da Hoş Bir Sada”  

İlim, İrfan, Hikmet, İslâm Ahlakı, Tasavvuf, Edebiyat, Sanat, Kültür, Musiki, Tarih ve Sosyoloji konularında sizleri doyuran kalemler… 

Gerçekten Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı kuruluşundan itibaren Vehbi Nazırlı’nın olağanüstü gayretleriyle güzel hizmetler üretti/ veya üretmeye devam ediyor.  

Han Vakfı Yayınları arasında Yer alan, “İlahi Aşkın Sesi Dergisi” elektronik iletişim adresi; [email protected]  

Bizleri en fazla üzen nedir? Yıllar itibariyle, “Gazete ve Dergi yayın ve okuyucu sayılarındaki düşüşlerdir. TUİK’in açıkladığı verilere göre, “Gazete ve dergi sayısı 2022 yılına göre yüzde 9,2 azalarak 4 bin 048 oldu. Bu yayınların yüzde 53,9’unu dergiler oluşturdu.” 

Gazete ve dergilerin yıllık tirajı da/ baskı sayısı da yüzde 8,3 azaldı. Bunun adına bizler, ‘kültürel deprem’ diyoruz.  

2011 Yılında Ulusal Gazetelerimizin toplam baskı sayısı, “4 milyon 716 bin 685…” lerde iken, 10 yıl sonra, 2021 yılında, Ulusal Gazetelerin toplam baskı sayısı, “1 milyon 990 bin 415…” lere düşecektir. 

Her yıl İletişim Fakültelerinden mezun olan öğrenci sayılarında artış olurken; maalesef yazılı basın sektöründe istihdamda da her geçen yıl bir daralmanın olduğunu gözlemliyoruz. 

2011 yılında dergi ve gazetelerde toplam çalışan sayısı, “50 bin 720…” olurken, 2021 yılında maalesef çalışan sayısı, “26 bin 593’lere gerilemiştir!” 

Gazete sayısında da yıllar itibariyle bir düşüş ivmesi gözlemleniyor. 2011 yılında çıkan toplam gazete sayısı, “2 bin 903 olurken…” bu rakam 2021 yılına gelindiğinde, “2 bin 71’lere düşecektir!” 

Söz konusu 2071 gazetenin sadece, “145’leri Ulusal olarak…” yayın yapan gazetelerdir. 

Nazım Payam’ın genel yayın müdürlüğünü yaptığı, “Bizim Külliye Dergisi” Elâzığ’da Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu dergisi olacaktır. Bizim Külliye’nin ilk sayısı, Nisan-1999 ayında yayın hayatına başlayacaktı… 

Şehrimizde yayın hayatına devam eden Telmih Dergisi şehrin edebi zenginliğidir.  

37 yıldır yayın hayatını sürdüren Ağın Düşün ve Sanat Dergisi üzerinde de ihtimamla durmalıyız. 

Elâzığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Dergisi de, 33 yıldır istikrarlı bir şekilde yayın hayatına devam etmektedir.  

Elâzığ Şehrimizin tanıtımında en aktif roller üstlenen bir dergi de şüphesiz ki; Yenises Dergisidir.  

Rahmetli Ahmet Kabaklı’dan, büyük bir hizmet olarak taşınan, “Türk Edebiyatı Dergisi…” bir neslin üzerinde emeği olan bir dergidir.   

Her gazete, her dergi bir edebi mahfil olarak düşünülmelidir. Bir fikir ve düşünce kalesi olarak da hafızalarda yerini almalıdır. Dergimize ve Gazetemize Sahip Çıkalım Efendim. Daha fazla okunması için gayret sarf edelim…