2024 Yılı, 31 Mart Yerel Seçimleri hafızalara, “Türkiye’nin Toplamı!” diyebileceğimiz illeri taşıdı.

Günümüz Türkiye’sinde yaşanan iki kavram; ‘beyin ve sermaye göçü…’

Bir şiirimizde şöyle deriz;

“Göç etti bu şehrin harsı, yıllar boyu!

Güç gitti, derman kalmadı, renkler koyu

Bir ah çekti, bin vah işitti derinden

Taşlar oynadı birer birer yerinden

Viran olan beldeye Baykuşlar konmuş

Yüreğimiz ışığı şamdanlar sönmüş!”

Şimdi isterseniz 1935 yılının 20 Ekim tarihinde yapılan nüfus sayımına…

“20 Ekim 1935 tarihinde 57 vilayet, 356 ilçe, 34.876 köyde sayım yapılmış.”

Bu sayım neticesinde, “Türkiye nüfusunun 16 milyon 158 bin 18 olduğu görülür!”

1935 sayımında; Ankara (534.015), İstanbul (883.599), İzmir (596.850),

Bursa (442.760), Kocaeli (335.292), Gaziantep (283.506),

Seyhan- Adana (383.645), Elâzığ (256.189), Muş (143.899)

Ankara’da nüfusun yüzde 28’leri şehir merkezinde yaşamaktadır.

İstanbul’da, (yüzde 85), İzmir’de (yüzde 48), Bursa’da (yüzde 30),

Kocaeli’nde (yüzde 18), Gaziantep’te (yüzde 30), Seyhan/ Adana’da ( yüzde 28),

Elâzığ’da (yüzde 15,4), Muş’ta (yüzde 14,5)

1935 yıllarında, “Türkiye bir Tarım Toplumudur!”

Günümüze, 2024 yılına geldiğimizde; Türkiye’nin demografik yapısının çok değiştiğini görürüz!

Özellikle de, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi 5 İlimize baktığımızda, sadece İstanbul için değil, bu beş ilimizinde; “Türkiye’nin Toplamı…” olduğunu göreceğiz!

Türkiye’nin dört bir yanından özellikle de, bu illerimize; ‘beyin ve sermaye göçü akmaktadır’

Günümüzde İstanbul İlimizin nüfusu 15 milyon 907 bin 951 kişi oluyordu!  İstanbul İlimiz, Türkiye nüfusunun yüzde 18.65’lerini barındıracaktır.

Ankara İlimiz (5 milyon 782 bin), İzmir İlimiz (4 milyon 462 bin), Bursa İlimiz (3 milyon 194 bin),

Antalya İlimiz (2 milyon 688 bin)…

Türkiye’nin 2023 yılı toplam ihracatı, “255 milyar 808 milyon 922 dolar…” olmuştur.

Sadece İstanbul Şehrimiz Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 23,2’lerini karşılamaktadır.

İstanbul İlimizi ihracat potansiyelinde takip eden illerimiz, İzmir (yüzde 9,3), Bursa (yüzde 6,9),

Ankara (yüzde 4,3), Kocaeli (yüzde 12), Tekirdağ (yüzde 4,9), Gaziantep (yüzde 3,6)

Türkiye’mizde iktisadi fotoğraf kadar, ‘eğitimdeki fotoğrafa da iyi bakmalıyız’

Türkiye’de artık 81 Vilayetimizde, Üniversitemiz bulunmaktadır.

Türkiye’de, “129 Devlet Üniversitesi ve 75 Vakıf Üniversitesi, 4 Vakıf M.Y. O bulunmaktadır.”

Bu Üniversitelerimizin günümüzde dağılımına baktığımızda; “İstanbul İlimizde 57, Ankara’da 22, İzmir’de 9, Antalya’da 5, Konya’da 5, Mersin, Kayseri, Gaziantep İllerimizde 4 Üniversitenin eğitim ve öğretime açık olduğunu görmekteyiz!”

Bütün bu değerlendirmelerimizde, “İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya illerimizin Türkiye’nin toplamı olduğunu söyleyebiliriz!”

İçerisinde yaşadığımız ilimizde, ‘nitelikli göçlerin…’ öncelikle başta; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya illerimizi tercih ettiklerini görmekteyiz…

İçerisinde yaşadığımız şehir olarak, “İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya…” gibi illerimizde,

“Şehrimizi temsil eden günler düzenlenir…” Bu günlerde büyük katılımlar olur.

2024 Yılı 31 Mart Yerel Seçimleri sadece içerisinde yaşadığımız şehir için değil, Türkiye’nin Toplamı diyebileceğimiz şehirler açısından çok önemlidir.

Dikkat edilirse, Türkiye’miz 2024 Yılı 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde, “İstanbul, Ankara, İzmir…” ve sonrasında diğer illerimize kilitlendiğini görmekteyiz…

Geçi bizler, gerek şehirlerimiz ve gerekse Bölgelerimiz arasında, ‘makasın giderek açıldığını görmekteyiz…’  Türkiye’nin kalkınmasını, ‘ülkemizin topyekûn kalkınması olarak düşünmek isterim…’

Günümüzde şehirlerimiz için hedef politika ne olmalıdır derseniz; “Erdemli insandan, erdemli topluma/ veya erdemli şehir…” derim. Şehrin içinde, “huzura çıkan erdemli yol…” derim.