Vakıf, kökleri eski çağlara kadar uzanan bir fikirdir. Önce dini amaçlar için kurulan vakıflar sonraları toplumsal amaçlara hizmet etmeye başlamıştır. Bu nedenle vakıfların kurulmasının en temel amacı topluma katkı sağlamak ve insanlara hizmet vermektir.

“Vakfetmek” dilimizdeki en güzel kelimelerden biridir. İnsanların sahip olduklarını paylaşmasını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasını anlatır. Ünlü bir politikacının ifadesi ile; “Bizi binlerce yıllık tarihimiz boyunca orijinal kılan üç değerli şey olmuştur. Edep, merhamet ve cesaret. İşte bu vasıfların bir tezahürü olarak ecdadımız, kendi kişisel imkanlarıyla, hiçbir menfaat beklemeden küçük, büyük binlerce hayır kurumunun temelini atmış ve bu kurumların varlığı ve devamlılığı için bütün birikimlerini bağışlamışlardır.”

Osmanlının sosyo-ekonomik ve kültürel hayatı içinde önemli bir yapıya sahip olan vakıf sistemi, günümüz dünyasının da vazgeçilmez sosyal kurumları arasında yer almaktadır.

Birçok hayırsever hemşehrimiz yıllardır birikimlerinin bir bölümünü eğitime ayırmakta ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilere burs desteği vermektedirler. “Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı” da bu amaçla topluma katkı yaratmak ve kültürel hizmetlerin yan ısıra öğrencilere burs olanağı sağlamak üzere 1988 yılında Ankara’da kurulmuştur. Vakıf 25.01.1996 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına hizmet yürüten vakıf statüsüne kavuşmuştur. Kurulduğu tarihten bugüne kadar kesintisiz her yıl yüksek öğrenim gören öğrencilere burs olanağı sağlayan Vakıf kişilerin bu bireysel hayırlarını kurumsal bir yapıda ve bir sisteme dayalı olarak öğrencilere burs vermeyi bugüne kadar sürdürmüştür. Günümüze kadar yaklaşık 6500 öğrenciye karşılıksız burs verilmiştir. Bir sivil toplum kuruluşu olarak Vakfımız adına verilen bu hizmetten ötürü gurur duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyoruz.

Kişilerin “kendi kişisel imkanlarını” bu yolla ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermek üzere bu Vakıf aracılığıyla bağışta bulunan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bugün az sayıda da olsa iş dünyasında Elazığlı şirketlerin Vakfa burs konusundaki katkıları her türlü övgüye değerdir. 34 yıllık bir süreçte verilen bu hizmet sonucu birçok gencimiz kamuda ve özel sektörde çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Birçoğu bugün yeni ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermek için Vakfa burs vermektedirler. Vakıftan yıllar önce burs alan öğrencilerin bugün kendilerinin burs vermelerinin ne denli önemli olduğunun altını çizmek istiyoruz.

Günümüzde yaşanan ekonomik zorluklar ihtiyaç sahibi öğrencilerin sayısında artışa neden olmuştur. Bu açıdan baktığımızda daha çok sayıda desteklenmesi gereken öğrenci sayısı ile karşı karşıya kalmaktayız. Sonuçta hayırsever hemşehrilerimizin birikimlerini bu yolda kullanmalarını, Vakfımıza burs başvurusu yapan öğrencilerimiz için değerlendirmelerini arzu ediyoruz.