Türk Vatandaşlığı Kanunu ve bu kanun uygulamasına ilişkin yönetmelikler ile istisnai Türk Vatandaşı olmanın koşulları belirlenmektedir. Buna ait açıklamalara daha önceki yazımızda değinmiştik. Bundan sonra 13 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikte yapılan değişiklikle bazı koşullar yeniden belirlenmiştir. Şimdi yeni şekli ile vatandaş olmanın koşulları ve yabancılara yapılan konut satışlarındaki son durumu ortaya koymaya çalışacağız. Buna göre; yabancıların Türk Vatandaşlığı için taşınmaz alımlarında en az 250 bin Amerikan Dolar’ı olarak esas alınan limit, değişikliğin yayımından tam 1 ay sonra yani 13.06.2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 400 bin Amerikan Doları’na çıkarıldı. Diğer değişikliklerde ise herhangi bir farklılık yapılmadı.

Dolayısı ile;

·         En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren,

·         En az 50 kişilik istihdam oluşturmak koşulu ile iş yeri açanlar,

·         En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı Türkiye’ de faaliyet gösteren bankalarda üç yıl tutma koşulu sağlayanlar,

·         En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak koşulu ile satın alanlar,

·         En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payını en az üç yıl süreyle elinde tutma koşulu ile satın alanlar,

·         En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatıranlar,

Türk Vatandaşlığı almak için başvurabileceklerdir.

Yönetmelikte yer alan satın alma ve yatırımlara konu dövizleri Merkez Bankası’na satılmasının yanında, satış karşılığı elde edilecek Türk Lirası tutarların ilgili yatırımlarda aynı süre ile kalması şartlarındaki son şekli ile uygulama devam etmektedir.

Daha önce 2018 yılı Eylül ayına kadar bankaya en az 3 milyon Dolar yatırana ya da en az 1 milyon Dolar değerinde gayrimenkul satın alanlara aileleri ile birlikte vatandaşlık verilirken, mevduat koşulu 500 bin Dolar’a, gayrimenkul alma koşulu ise 400 bin Dolar’a çekilerek (Daha önce 250 bin Dolar iken) yabancıların Türk vatandaşı olması kolaylaştırılmıştır.

Bu yılın Nisan/2022 ayında ülke genelinde konut satışları yıllık bazdayüzde 38,8 artarak 133 bin 58 olurken, yabancılara satılan konutlar bunun yüzde 4,9’unu oluşturmuştur. TÜİK verilerine göre en çok satış Ruslara yapılmış olup, Rus vatandaşlara yapılan konut satışları Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 111, geçen yılın Nisan ayına göre ise yüzde 186 artışla bin 152 adede çıkmıştır. Ukrayna vatandaşlarına satılan konut sayısında da artış olmuş ve 263 adet konut satılmıştır. Rusya’dan sonra en çok satışın yapıldığı İran’lılar geçen yıla oranla yüzde 62 artışla 905, Irak’lılaryüzde 31 artışla 714 konut almışlardır.

Konut satışlarında en büyük paya İstanbul sahip olup, bunu Ankara ve İzmir izlemiştir.

Bize göre, konut satışlarının yabancılara vatandaşlık vermek için teşvik edilmesi yerine, Türk vatandaşlarına konut edinmeleri için daha çok destek verilmesinin ve kolaylıklar sağlanmasının öncelikli olması daha uygun olacaktır.