“Yemi Bizden Yiyip Yumurtayı Başka Yere Yapmak” deyimi çok şey anlatır.

Mesela;

·        Suret-i Hak’k’tan görünüp gerçekte başka fikirlere hizmet edenler,

·        Suret-i Hak’k’tan görünüp her türlü gayrimeşru işleri yapanlar,

·        Siyasî kimliği A göründüğü halde B,C,D…..Y,Z gibi her yerde görev alanlar,

·        Senin sofrandan yiyip, başkalarıyla iş tutanlar,

·        Sağ gösterip sol vuranlar,

·        Sağcı görünüp solda “Devinen”ler,

·        “Milliyetçi”, “Vatanperver” görünüp hainlerle iş tutanlar,

·        Kıblesini değiştirenler bunlardandır.

Sayıları da çoğalmış mazallah!!!

               Gaflet ve Gafil

               Gaflet, “Sözlükte “terketmek, önemsememek” anlamında masdar ve “dalgınlık, dikkatsizlik, yanılma, ihmal” mânasında isim olan gaflet kelimesi, “bir şeyin gerekliliği ortada iken bunun idrak edilememesi” (Ebü’l-Bekā, s. 206), “nefsin kendi arzusuna uyması, zamanın boş geçirilmesi” (et-Taʿrîfât, “ġaflet” md.), “yeterince uyanık ve dikkatli davranılmadığı için insana ârız olan yanılgı hali” (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “ġfl” md.) şeklinde tarif edilmiştir. (İslâm Ansiklopedisi Gaflet Maddesi)

               “Kur’an, hayvanlardan daha aşağı seviyede bulunan ve kalpleri mühürlü olanları gafil diye niteler (el-A‘râf 7/179) ve müminlerden gafil olmamalarını isteyerek (el-A‘râf 7/205) Allah’ın âyetlerinden gafil olanların cehennemlik olduklarını bildirir (el-A‘râf 7/146; Yûnus 10/7-8).” (İslâm Ansiklopedisi Gaflet Maddesi)

               Gafil ifadesi aynı zamanda aymazlığı, umursamazlığı gösterir ki bu da tehlikelidir. Elâzığ sözlü edebiyatında “Dünya yansa bir horum otu yok” diye bir deyim vardır. Bu tipler böyledir. Dünya umurlarında değildir. Bu sebeple her kalıba girerler. Menfaatleri neredeyse oradadırlar. Rüzgârla her yöne dönen tabela gibidirler.

               Bütün zamanlarda, özellikle de günümüzde, olan biteni okuyamamak cehaletten, okumamak gafletten, okuduğu-okuyabildiği halde gerektiği gibi davranmamak menfaattendir. Bunun başka bir izahı olamaz.

               Gaziantepli Âşık Hasan Hüseyin’den alınan ve mahlas dörtlüğünden “Kul Himmet”e ait olduğu anlaşılan türkü sözlerinde şöyle deniyor:

GAFİL GEZME ŞAŞKIN, BİR GÜN ÖLÜRSÜN

DÜNYA KADAR MALIN OLSA NE FAYDA

SÖYLEYEN DİLLERİN SÖYLEMEZ OLUR

BÜLBÜL GİBİ DİLİN OLSA NE FAYDA

 

SEN SÖYLERSİN SÖZ İÇİNDE SÖZÜN VAR

ÇALARSIN ÇIRPARSIN OĞLUN KIZIN VAR

ŞU DÜNYADA ÜÇ BEŞ ARŞIN BEZİN VAR

TÜM BEDESTEN SENİN OLSA NE FAYDA

 

KUL HİMMET ÜSTADIM GELSE OTURSA

HAKKIN KELAMINI BİLE GETİRSE

DÜNYA BENİM DEYİ ZAPTA GEÇİRSE

KARUN KADAR MALIN OLSA NE FAYDA

 

ÂŞIK Yusuf Akyol’un da şöyle diyor:

EY GAFİL UYAN HA SEN BU GAFLETTEN

ÖMÜR GELDİ GEÇTİ HABERİN VAR MI

BİR HABER ALDIN MI SIRRI VAHDETTEN

ÖMÜR GELDİ GEÇTİ HABERİN VAR MI

 Bir Şanlıurfa ilahisinde de şöyle diyor:

EY DİDE NEDİR BU UYKU GEL UYAN GECELERDE

KEVKEBLERİN ET SEYRİNİ SEYRAN GECELERDE

 

BAK HEYET-İ ALEMDE BU HİKMETLERİ SEYRET

BUL SANİNİ OL ONA HAYRAN GECELERDE

 

GAFLETLE UYUMAK NE REVA ABD-I HAKİRE

ŞEFKATLE NİDA EYLEYE RAHMAN GECELERDE

 

GÜN GÜNDÜZ OLURSUN NİCE AĞYAR İLE GAFİL

KOY GAFLETİ DİLDARDAN UTAN GECELERDE

 

AZ YE AZ UYU HAYRETE VAR FANİ OLANDA

BUL CANI BEKA OL ONA MİHMAN GECELERDE

 

DİL BEYT-İ HÜDADIR ONU PAK EYLE SİVADAN

KASRINA NUZUL EYLER OL SULTAN GECELERDE

 

ALLAH İÇİN OL HAKKA MUKARRİN GECE GÜNDÜZ

EY HAKKI NİHAN AŞK ODUNA YAN GECELERDE

Esen kalınız…