Geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev 19 Şubat 2024’te Ankara’da imzalanan “Uluslararası Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi”nin kurulmasına ilişkin antlaşmaya ait mutabakat zaptını onayladı. Böylece söz konusu üniversitenin kuruluşu ile ilgili işlemler hız kazandı. Daha önce bu konuya ilişkin görüş ve düşüncelerimizi dile getirmiş, Bakü’de kurulacak olan bu üniversitenin bir kampüsünün de Elazığ’da açılmasını gündeme getirmiştik. Uluslararası Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin bir kampüsünün şehrimizde kurulması ile Elazığ’ın Türk Dünyası ve özellikle Azerbaycan ile olan sıcak ilişkisinin farklı boyutlara taşınacağına ilişkin düşüncelerimizi açıklamıştık. Açılacak kampüse “Elmas Yıldırım Sağlık Bilimleri” adının verilmesini önermiştik. Türk dünyasından ve Azerbaycan’dan gelen öğrencilerin sağlık alanında eğitim almalarının yanı sıra bu projenin gerçekleşmesi halinde sağlık sektöründe yeteri kadar alt yapıya sahip olan Elazığ gelecekte Türk Dünyasının önemli bir sağlık merkezi olacaktır. Hayal edildiğinde projenin yaratacağı sosyolojik, ekonomik ve kültürel etki ve katkı, gelecek nesillerin önünü açacak en büyük hamle olacaktır.

Bu konu Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı tarafından Eylül 2022’de Bakü’de gerçekleştirilen bir etkinlikte de dile getirilmiş ve bu projenin sıkça gündemde tutulmasına çalışılmıştı. Ayrıca, bu projenin gerçekleştirilmesinde milletvekillerimize önemli bir görev düştüğü hatırlatılmış, kendilerine çağrı yapılmıştı. Ancak, üzülerek belirtmek istiyoruz ki, konuya çözüm üretmede amaçladığımız sonucu elde edemedik.

Fırat Üniversitesi’nin de bu projeyi desteklediği dikkate alınırsa söz konusu tarihi fırsatın iyi değerlendirilmesi görüşündeyiz. Bunun için milletvekillerine tekrar çağrı yaparak bu konuda işbirliği öneriyoruz. Elazığ için son derece önemli olan bu konuya siyaset kurumunun sahip çıkması ve projenin hayata geçirilmesi için konunun önemsenmesini istiyoruz. Milletvekillerimizin ülkenin genel sorunlarının yanı sıra ilimize özgü önemli konulara ilgi göstermelerini çok önemli buluyor ve kendilerinden özellikle bu konunun üzerinde durmalarını bekliyoruz.  

Önerimiz; Sayın Valimizin organizasyonunda siyaset kurumunun bu konuda birlikte hareket ederek ortak üniversitenin bir kampüsünün Elazığ’da kurulması için bir girişim başlatılmasıdır. Bu konuda Vakıf olarak düşündüklerimizi ve görüşlerimizi paylaşmak ve ortak bir akıl oluşturmak ve birlikte hareket etmek istiyoruz. Günümüzde sıkça söylendiği gibi, “Aynı şeyleri yaparak, farklı sonuçlar elde etmenin mümkün olmadığını” bilerek yeni ve başarılı şeyler yapmak adına potansiyelimizi iyi değerlendirmemiz görüşündeyiz.