Yeni Fırat Dergisi, Av. Fikret Memişoğlu tarafından 1962-1967 yılları arasında 36 sayı çıkarılan edebi bir dergi olmasının yanısıra Elazığ’ın bilumum meselelerini şehrin gündemine taşıyan önemli bir dergidir. Bizim basın tarihimizde üç önemli dönem bilinir; Birinci dönem, “Mamurat’ül Aziz Gazetesi’nin…” çıkarıldığı dönemdir. Çırpanizade Ali Haydar Beylerin, Hacı Hayri Beylerin öncülüğünü yaptığı edebi hareket… Bu dönem çok zengin bir iklime sahiptir. İkinci dönem Av. Fikret Memişoğlu’nu çıkarmış olduğu, “Yeni Fırat Dergisi” ve onun etrafında yer alan dönemin çok önemli simaları… 3. Dönem ise 1985’lerden itibaren Gazeteci-Eğitimci Yazar rahmetli Şeref Tan ve arkadaşlarının 1985’lerden itibaren başlattığı dönem diyebilirim.

Av. Fikret Memişoğlu’nun, Yeni Fırat Dergisi’nin ilk sayısında (1962) Dönemin Millî Eğitim Bakanı’na yazmış olduğu mektup vardır. O mektupta, “Elazığ Şehrimize Millî Eğitim Yayınevi Açılması…” yönündeki çağrısıdır. O dönemde, Elazığlı kitapçılar, ‘ders kitapları ihtiyaçlarını…’ Millî Eğitim Bakanlığı’nın Sivas Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi’nden temin etmekteler. Bu çağrı yerini bulacak yıllar itibariyle Elazığ Şehrinde, ‘Millî Eğitim Yayınevi’ açılacak ve bilahare, Devlet Kitapları Müdürlüğü Bölge Şefliği de Elazığ Şehrinde hizmete girecektir.

Bizlerin de yıllar itibariyle, 1997-2002 yılları F.H.G. Cemiyet Başkanlığı yaptığımız dönemlerde, “Elazığ Şehrinin Doğu Anadolu’nun Bab-ı Âli olması…” yönünde çağrılarımız oluyordu. Geçen yıllar içerisinde Elazığ İlimizde, “Anadolu İletişim Meslek Lisesi” ve “F.Ü. bünyesinde İletişim Fakültesi…” açılacaktır. Gerçekten Elazığ Şehrimiz, ‘Yerel Medyada…’ 1995’li yıllardan itibaren çok önemli mesafeler alacaktır. Bizler, Anadolu Basınına, ‘Gazi Basını…’ dedik. Millî Mücadelenin ruhunu taşıyan Yerel Basınımız olmuştur. Elazığ Şehri, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Bu dönemlerde çıkarılan, “Satvet-i Millîye Gazetesi!” Millî Mücadeleyi destekleyen gazeteler arasında önemli bir yere sahiptir.

Öncelikle Elazığ Şehrinin merkezinde, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yer alan, “Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” isim olarak da sadece, “Anadolu İletişim Meslek Lisesi…” olarak değiştirilerek, ‘proje lisesine…’ dönüştürülmesi… Asrın ihtiyaçlarına uygun olarak, ‘yeni bölümlerin…’ açılması.

Bu şehirde, 1970’lerden itibaren kalemi hiçbir zaman elinden düşürmeyen bir gazeteci olarak da, “Millî Eğitim Bakanlığımıza…” belki de bizler için hayati önem taşıyan teklifimiz, eğitim-öğretim hizmeti vermekte bulunan bu binanın yerinde, “içerisinde konferans salonlarının, stüdyoların, iletişim teknolojilerinin yer alacağı atölyeler, TRT ve AA ofisleri,  Yerel Medya Basın Ofisleri, Basın Müzesi ve Anadolu İletişim Meslek Lisesi Eğitim Binası” yer alacağı, “Medya Merkezi…”

Her zaman için vurgu yaptığım, İbn-i Sinalardan Farabilerden yola çıkarak düşündüğüm; “Erdemli insanlardan Erdemli Şehirlere…” yol almamızdır.

Mutlaka, ama mutlaka, kendi alanlarında, ‘bilge insanları yetiştirecek’ eğitim diyoruz. Her şeyden tasarruf edebiliriz ama ‘eğitimden asla…’ Türkiye’nin, “Basın hayatındaki yolculuğu…” ilk fikir gazetesi, 01 Ekim 1860 tarihinde, “Tercüman-ı Ahval Gazetesi’nin…” çıkışıyla başlar. Yerel Basınımızda, aynı yıllar içerisinde,  “Vilayet Matbaalarının…” kurulmasıyla tarihi serüveni başlayacaktır. Yerel Basında, Elazığ Şehrimizin de, ‘160 yılı bulan bir yolculuğu…’

Bu yolculuğu, günümüzde moralize etmeye, güçlendirmeye o kadar çok ihtiyacımız var ki!

Meslek hayatının zirvelerinde ideal iletişimciler, ‘nasıl yetişecekler…’ Geliniz, o ortamı birlikte hazırlayalım. Bu şehrin, ‘istihdam oluşturan…’ güzel insanları var. Onların da, desteklerini alarak; “Medya Merkezini…” geleceğin İletişimcilerinin yetişmeleri için inşa edelim.

Bir şeye niyet ettiniz mi, ‘ilk adım atılmış olur…’ Geliniz, “gayret bizlerden Tevfik Allah’tan…” diyerek şehrimiz için, geleceğimiz için bir yolculuğa adımlarımızı atalım. Selam ve muhabbetle