Birçok konuda düzenleme yapılan ve çok sayıda vatandaşı ilgilendiren “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair” yasa Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Birçok kişi ile ilgili olan yasanın getirdiği yeniliklerden bazıları özet olarak şu şekildedir;

·        Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için “kara listeye” alınanlar için “sicil affı” getiriliyor. Borçların 01 Haziran 2023’e kadar ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması halinde, kara listeden çıkarılması mümkün olacaktır.

·        Elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi aboneliklerde 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek.

·        Öğrenim kredisi alanların kredi faizlerinin alınmasından vazgeçilecek ve kredi borçları mezun olunduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlanacaktır. Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, istenmesi halinde askerlik dönemi sonuna kadar kredi borcu ertelenecektir.

·        Covid-19 salgını sürecinde maske takmayanlara ya da sokağa çıkma yasağına uymayanlara kesilen para cezalarına af getiriliyor. Ancak şu ana kadar tahsil edilen cezalara ilişkin paralar ise iade edilmeyecek.

·        İşverenler, iş yerlerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnasından yararlanabileceklerdir. İşverenlerin çalışanlarına verdiği elektrik ve doğalgaz desteklerinin bin liralık kısmı da gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf olacaktır.

·        Kur korumalı mevduat uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı. Mevduatlarını Türk Lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak hesaplarına tahakkuk ettirilecek faiz ve kur farkı gibi kazançları vergiden istisna edilecektir.

·        Lisanssız yenilenebilir enerji üretimi amacı ile sahibi oldukları ya da kiraladıkları konutların çatı veya cephelerinde kurulu gücü azami 50 kilovata kadar elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (daha önce 25 kilovat idi) gelir vergisinden muaf olacak.

7420 Sayılı yasa çok sayıda vatandaşımızı ilgilendirmekte olup, birçok vatandaşımızın borcu silinmekte ve özellikle getirilen “sicil affı” ile ticari piyasada bir rahatlık sağlanması hedeflenmektedir.