Kent Konseyi Başkanı Rüstem Kadri Septioğlu, Manas Yayıncılık Koordinatörü M. Şener Bulut’la Manas Gönülevi’nde Çarşamba Günü Saat, 17.00’de birlikteyiz. 2022 Yılını, bu yıl içerisinde, Kültür, Sanat, Edebiyat, Güzel Sanatlar Alanında yapılacak faaliyetleri konuşuyoruz.

Elazığ Şehrinin son 150 yılını dikkatle araştıralım. Özellikle de, 1860 tarihinden sonra, ‘Vilayet Matbaalarının Kurulmasıyla…’ birlikte, ‘edebi mahfiller…’ oluşmaya başlamıştır. Dr. Naci Onur’un, “Harputlu Divan Şairleri…” isimli eseri, bu dönemin edebi zenginliğini günümüze de taşıyan önemli bir eserdir. Musikimizin hâlihazırda yaşayan en önemli isimlerinden Mehmet Özbek Beyefendi, “Harput Musikisinin önemine sıklıkla vurgu yaparlar!” Elazığ Şehrimizde, ‘ses, söz ve sohbet kültürü…’ Fırat Havzasını besleyecek bir coşkuyla dünden bugünlere aynı durulukta akmıştır, akmaya da devam etmektedir. Sadece kültürümüze, edebiyatımıza, musikimize ‘iz bırakan isimleri yazmaya kalksam…’ şu sayfalar dolar.

Elazığ Şehrini, Türkiye’ye taşıyan iki önemli kuruluş; “Elazığ Musiki Konservatuvarı Derneği” ve merhum Ahmet Kabaklı Hocamızın kurduğu, “Türk Edebiyatı Dergisi/ Vakfı!” kuruluşlarının, “50. Yılında…” inşallah muhteşem bir konser verilecek.

Elazığ Musiki Konservatuvarı Derneği (EMKD)  geçtiğimiz gün, ilk kurucu Başkanı Naci Sönmez, Hakan Çağlar, Adnan Çamlıbel, Nihat Kazazoğlu, Şener Bulut, Rüstem Kadri Septioğlu, yaptıkları toplantı neticesinde; Elazığ Kent Konseyi, Türk Edebiyatı Vakfı, Elazığ Musiki Konservatuvarı Derneği, Manas Yayıncılığın birlikteliğiyle;

“16 Mart 2022 Tarihinde F.Ü. Atatürk Kültür Merkezinde 50. Yıl Konseri…” düzenlenmesi yönünde karar alınıyor. Bu tarihî günde, “Esat Kabaklı ve Naci Sönmez…”  konserleriyle geceye apayrı bir anlam katacaklar.

Tabi ki, bu faaliyetler, ‘şehrin topyekûn faaliyeti…’ olarak anılırlar. Valilik, Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası; böyle çok kapsamlı, anlamlı faaliyetlere katkı sağlarlar, Şehrin birlikteliğini ortaya korlar.

Bu tarihî faaliyetle, Türkiye’de bir ilke de imza atılmış olacak. Faaliyet kapsamında, “50. Yıl Ödülleri…” verilecek. Özellikle de, bir ömrünü Elazığ’ın sivil hayatına, ‘musiki kültürüne adayan…’ Naci Sönmez’e, Türk Edebiyatı Vakfı Başkanlığı tarafından; “Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü…” verilecek!

50. Yıl Konserinin çok önemli bir, “Onur Konuğu!” Azerbaycan’dan gelecekler. Ganire Paşayeva ismini bilirsiniz. Paşayeva Azerbaycan Millî Meclisinin 3,4,5,6, dönem Milletvekili, hukukçu, Hekim, Gazeteci, Şair, Yazar ve Siyaset adamı…

Paşayave, başta “Elmas Yıldırım adına yapılacak toplantı olmak üzere…” program sürecinde yapılacak ‘bilgi şölenlerinde’ sohbetleri olacak.

16 Mart 2022 tarihinde, büyük bir titizlikle hazırlanmakta olan, Elazığ Musiki Konservatuvarı Derneği Konserinin; ‘tarihî geleneğine yakışır bir şekilde gerçekleşmesi…’ arzusunu görmekteyiz.

Gerek Kent Konseyi Başkanı Rüstem Kadri Septioğlu, gerek EMKD Başkanı Hakan Çağlar, gerekse Manas Gönül Evi Koordinatörü Şener Bulut, böylesine farklı özellikler taşıyan bir toplantıya Elazığ Şehrimizdeki, ‘kültür, sanat ve edebiyat camiasının da katılımıyla coşkuyu zirveye taşıyacağız’

EMKD’nin 1971’lerden günümüze uzanan yıllardaki faaliyetleri Elazığ Şehrindeki sivil hayat üzerinde çok etkili olmuştur. 1970 ila 2000’li yıllar arasında, “60 bin gencimize musiki eğitimi…” verilmiştir. Bu eğitim sadece, ‘musiki eğitimi ile kalmamış…’ genç bir neslin şehrin sosyal ve kültürel hayatında da aktif roller üstlenmesini sağlamıştır.

Bir bakıma, Elazığ Şehrini; ‘huzur, güvenilir, yaşanabilir erdemli insan faktörünü ön plana çıkaran da…’ yazımızın başında da ifade ettik, ‘1880’li yıllarda, 1960’lı yıllarda, 1985 ve sonrası yıllarda…’ edebi mahfillerin etkili oluşudur.

Elazığ Şehri’nin hedefleri bellidir;

“2023 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Olması…”

“Türk Dünyası Kültür Merkezi’nin Olması…”

“Türk Dünyası Kültür Parkının Olması…”

“Türkiye- Azerbaycan Uluslararası Üniversitesi’nin Elazığ’da Açılması…”

“Türk Dünyasıyla Kültür-Sanat-Edebiyat-Musiki Alanındaki Faaliyetlerin Sıklaştırılması”

Şuna inanıyorum, inşallah 2021 Asrı Türk Asrı Olacaktır…