Trafik kazalarına sebep olan pek çok etmen vardır. Bunlar: Sürücü, araç ve yol, yayalar, yolcular ve hava durumu gibi çevresel faktörlerdir. Her yıl binlerce kişinin ölümüyle çok sayıda kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazalarının ilk sıradaki nedenlerinden biri alkollü iken araç kullanılmasıdır.

Trafik kuralları ve yasakları, yol kullanıcıları olarak adlandırılan sürücü, yolcu ve yayaların güvenliği için konulmuştur. Alkol alındıysa veya alınacaksa direksiyon başından uzak durulmalıdır çünkü bu hem kişinin kendi canını hem de başkalarının hayatını riske atmaktır.

Alkolün Sürücüler Üzerindeki Etkileri

Az miktarda dahi olsa alkol alımı, alkolün uyuşturucu etkisinden dolayı araç kullanmak için gerekli beceri, dikkat ve özende azalmaya neden olur. Alkol alındıkça kandaki oksijen miktarı azalır ve yeterince oksijen alamayan beyin, işlevlerini kaybetmeye başlar. Sürücüde çeşitli fiziksel ve psikolojik bozukluklar ortaya çıkar.

Alkolün, insanda mesuliyet duygusunu azaltması, kendine güvenin artması, aşırı cesaretlenme, kolayca risk alabilme gibi uyarıcı etkileri vardır. Kişinin kendini kontrol edememesine, cesaretin gereksiz yere artmasına ve davranışlarda dengesizliklere sebep olan alkol, trafik kazalarına sebep olur.

Alkolün uyuşturucu etkileri içerisinde en belirgin olanları; merkezî sinir sistemi ve kas sistemini olumsuz etkilemesi ve dikkati azaltmasıdır. Sözü edilen bu etkiler, az miktarda alınan alkolle dahi kendini gösterir. Alkol miktarı arttıkça kişinin denge, görme ve işitme gibi işlevlerinde azalmalar ortaya çıkar. Kas kontrolü ve dikkat gibi çok önemli kabiliyetlerde kısıtlamalar olur. Alkollü sürücü, etrafında olan ve hızla akıp giden olaylar zincirini kavramakta güçlük çeker. Olaylara tepki verme süresi uzar.

Alkol alırken “Bir kadehten bir şey olmaz!” düşüncesi tamamen yanlıştır. Yapılan araştırmalar, yasal promil değerinde bile kaza yapma riskinin arttığını göstermiştir.

Alkol alarak direksiyon başına geçen sürücünün pek çok olumsuzluğa bile bile davetiye çıkarttığı ortadadır.

Sonuç

Trafik güvenliğinin sağlanması, kaza oranlarının düşürülmesi, can ve mal kayıplarının mümkün olduğunca azaltılması için sürücülerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için eğitim faktörü çok büyük önem arz etmektedir.

Bunun yanında sürücüleri, alkollü iken araç kullanmaktan uzak tutmak için trafik bilincinin ve kültürünün oluşturulması gerekmektedir. İlköğretim kurumlarında verilen trafik dersleri, sürücü kurslarında aday sürücülerin yetişmesinde verilen trafik dersleri önemli bir adım olmakla birlikte yeterli düzeyde değildir ve beklenen neticenin alınmasına yetmemektedir. Bu eksiği kapatmak için kitle iletişim araçları kullanılmalıdır. Kitle iletişim araçlarında kampanyalar düzenlenmeli ve alkollü iken araç kullanımının olumsuz sonuçları gözler önüne serilmelidir.

Şener DANYILDIZ

Yapımcı, Yönetmen, Şair, Yazar

[email protected]