Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 01 Ocak 2021’ den itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, basit usule tabi mükelleflere ilişkin kazanç istisnasının uygulamasına yönelik açıklamalar 26 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Geçen yıl basit usulde vergilendirilen küçük esnaf için getirilen düzenleme 26 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan 320 Seri numaralı tebliği ile “özel şartlar’da’’ değişiklik yapılmış (hadler yükseltilmiş) ve yeni şekli ile uygulamaya devam edilmiştir.

Buna göre, kendi işinde çalışan ve kira tutarı 2022 yılı için büyük şehirlerde 16 bin lira, diğer yerlerde 10 bin lira limitini aşmayan ve yine 2022 yılı alış tutarları 200 bin lirayı, satış tutarları 320 bin lirayı, hizmet niteliğinde iş yapanlarda iş hasılatı 100 bin lirayı aşmayan esnaf basit usulde vergilendirilmekten yararlanacaktır.

Basit usule tabi olan berber, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, bakkal, terzi, tamirci, taksici gibi yaklaşık 840 bin küçük esnafın kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir.Bu şekilde kazanç istisnasından yararlanacak olan esnaf, istisna kapsamındaki bu kazançlar için beyanname vermeyecek ve kira geliri gibi beyana tabi başka gelirler nedeniyle beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dahil etmeyeceklerdir.

Örneğin; terzilik faaliyetinde bulunan ve basit usule tabi olan bir esnaf, 2021 yılında 40 bin lira kazanç elde etmiş olsun, bu esnaf aynı yıl sahibi olduğu konutundan 25 bin lira kira geliri elde etmiş olsun. Terzilik faaliyetinden elde edilen kazanç gelir vergisinden istisna edildiğinden bu kişinin kira geliri için vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesine basit usulde tespit edilen ticari kazancını dahil etmeyecektir. Aynı esnafın terzilik faaliyeti dışında beyana tabi başkaca bir geliri bulunmadığı halde yıllık gelir vergisi vermesine gerek kalmayacaktır.

Birden fazla motorlu aracı olanlarla, birden fazla işyeri bulunanlar basit usulden faydalanamayacaklardır. İnternet ve benzeri elektronik ortamda satış yapan veya faaliyetlerini bu şekilde sürdürenler de basit usulden faydalanacaklardır.

Kendi işinde bilfiil çalışan küçük esnafın bu şekilde vergi yükü kaldırılmış olup, bu mükellefler yaptıkları işlerden dolayı 2021 yılında olduğu gibi 2022 ve sonraki yılarda da yıllık beyannamesi vermeyecek ve gelir vergisi ödemeyeceklerdir. Getirilen bu vergi avantajının bilinmesini ve değerlendirilmesini diliyoruz.