TURAN Gazetesi olarak 6 Eylül 2022 Tarihli nüshamızda; 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlayacağı tarihten bir hafta önce “OKUL YIKMANIN SIRASI MI?” Başlıklı manşet haberimizle Elazığ’da eğitim ve öğretimin mevcut en büyük sorununa dikkât çekmeye çalıştık…
Zirâ; Eğitim ve Öğretim Yılı’na bir hafta kala, ilimizde bazı okulların boşaltılmaya başlaması üzerine ortaya çıkan, şehir merkezi de dâhil olmak üzere Elazığ İli genelinde ilçelerle birlikte yerlerine yenilerinin yapılması kaydıyla 24 okulun daha yıkılacak olması işlemi, halkı etkileyecek en önemli gündem maddesidir!
Haberin, konusu ve zamanlamasıyla güncelliği tartışılamayacağı gibi; Öğrenci, veli, öğretmen, okul ve millî eğitim yöneticileri ile öğrenci servislerine varıncaya dek geniş bir kitleyi doğrudan ilgilendirdiği gerçeği de inkâr edilemez?
Binanın / dersliğin olmadığı bir ortamda eğitim ve öğretim elbette sorun olacaktır!
Ancak, haberimiz yayımlanıncaya dek -bu sene ve yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde- henüz bu sorunu konuşan da, yazan-çizen de olmamıştı?
***
TURAN Gazetesi olarak özel haberimizde her kesimin görüşünü sorduk, konuşana söz verdik…
“Devlet Memuru” olduğu için konuşamayan ama zor durumda kalmış olan okul yöneticilerinin sorununu dillendirdik!
Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yayımladığı ilk yazılı açıklamaya ve 2020 Elazığ Depremi’nden bugüne yıkılan –yapılan, onarılarak güçlendirilen vb. okul binalarının sayısal verilerine de yer verdik…
Geçen haftaki ilk resmî açıklamada; Millî Eğitim Müdürlüğü, Elazığ il Merkezinde 16, ilçelerde 8 olmak üzere toplam 24 okulun deprem tahkik sonuçları gereği yık-yap yöntemi ile yıkımına karar verildiğini açıklarken, okul isimlerini bildirmeyen yetkililer, yıkım kararı alınmasının da kendilerini aşan bir konu olduğunu özellikle vurguluyorlardı!
Öğrencinin, velinin, okulunu boşaltması istenen yöneticinin ve öğretmenin bu sıkıntıdan olumsuz etkilenmemesi mümkün mü?
Yıkılması plânlanan birçok okula eğitim ve öğretime devam edebilecek uygun bir okul binası da bulunamıyor, çünkü; resmî olarak öğrenci ve derslik sayıları sorulan okul yönetimlerinden, binalarının, derslik ile öğrenci sayılarının elverişli olmadığına dâir olumsuz cevaplar geliyor…
Şimdi, okullarının yıkılması söz konusu olup da mevcut binalarını boşaltmaları istenen okul yöneticilerine bildirilen ve öne sürülen gerekçe, yine her fırsatta sığınılan 2020 depreminin etkileri?..
***
Oysa, 14 Eylül 2021 Tarihi’nde Gazetemiz TURAN’da yer alan ve geçen yıl bu dönemde okulların açılışında yaşanan sorunlara baktığımızda; “ELAZIĞ’DA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİR DERT!” başlıklı haberimizde aynen şu ifâdelere yer vermişiz; “2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başladığı şu günlerde ilimizde okulların yaşadığı sorunlar hâlâ giderilemedi…
24 Ocak 2020 Elazığ Depremi’nden sonra hasarlı olan ve güçlendirilmeleri gereken okullarda çalışmalar aradan geçen yaklaşık 2 yıllık sürede hâlâ tamamlanamadığı için, bazı okullar birleştirilirken, eğitim veremeyen bazı okullar da bir başka okul binasına taşınmak zorunda kalıyor. Bu durum da, öğrenciler ile velileri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Okulların açılacağı tarih önceden belli olmasına rağmen ilimizde birçok okulda halen onarım, bakım ve güçlendirme çalışmalarının devam ettiği görülüyor…”
Depremden sonra okul binalarını 2 yıl boş bırakan pandeminin etkilerinin atlatılmasına çalışılan geçen yıl da, bu sene de sorun da, mazeret de değişmemiş her ne hikmetse?
Oysa Elazığ’a şöyle bir uğrayıp da geçen Millî Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER, devasa yatırım projeleri de dâhil olmak üzere arşivimizde mevcut beyânında; “Yeni okulları yatırım programına aldık. 1 Milyar lira ekleyerek bütçeyi 1 Milyar 366 Milyon liraya çıkardık. Depremden sonra güçlendirme ve bu yık yap çalışmalarını 2022 yılı içerisinde inşallah tamamlayacağız!” diyor?..
130 yatak kapasiteli yeni Öğretmenevi ile olmayan Millî Eğitim Binası’nı da yatırım programına aldıklarını açıklayan Millî Eğitim Bakanı ÖZER; “Elazığ bizim için kıymetli!..” diyerek müjde veriyor?    
2021 Mart Ayı’nda yapılan bu açıklamadan sonra biz doğal olarak Elazığ’ın Eğitim ve Öğretim Sorunları’nın çözüldüğünü düşünürken, Elazığ Millî Eğitim Müdürlüğü okulların yıkımının bu tarihe kalmasının sebebini; “2021 Haziran Ayı’nda inşaat maliyetlerinin artışı” diye bildiriyor?
Demek ki Elazığ’a ayrıldığı müjdelenen 1 Milyar 366 Milyon Liralık bütçe yetmedi, yeni bir ek bütçe daha  gerekiyor!..
2022 Yılı bitti ama yık yap çalışmaları bitmedi, Öğretmenevi ile Millî Eğitim Binası’nın nereye yapılacağına karar bile verilemedi!
***
Bunca yaşanandan sonra, bu hafta da; “İlimizdeki Siyâsî Partiler ile Eğitim Sendikaları ne düşünüyorlar acaba?” dedik ve çözüm için önerilerini öğrenmek istedik…
Elazığ’ın mevcut en önemli sorunu hakkında konuşanlar konuştu da; Eğitim Sendikaları ile bazı partilerin sesleri mi çıkmadı, yoksa biz mi işitemedik?