Türk Vatandaşlığı Kanunu ve bu kanun uygulamasına ilişkin yönetmelikler ile istisnai Türk vatandaşı olmanın koşulları yeniden belirlenmiştir. Bugünden geçerli olmak üzere aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerine getirenler Türk pasaportu almaya hak kazanacaklardır.

-          En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırım yapanlar,

-          En az 250 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarında üç yıl satmamak şerhi koyulmak koşulu ile satın alanlar veya taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noter tasdikli sözleşmenin üç yıl süreyle devrinin yapılmayacağını taahhüt edenler,

-          En az 50 kişilik istihdam oluşturmak koşulu ile işyeri açanlar,

-          En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda üç yıl tutma koşulu ile sağlayanlar,

-          En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak koşulu ile satın alanlar,

-          En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl süreyle elinde tutma koşulu ile satın alanlar,

Türk vatandaşlığı almak için başvurabileceklerdir.

Bu koşullardan en çok tercih edileni, 250 bin Amerikan Doları karşılığı gayrimenkul alma yöntemi olmuştur.  Ayrıca, yabancılara konut satışında Katma Değer Vergisi alınmaması da bu tercihte önemli rol oynamıştır.

Daha önce 2018 yılının Eylül ayına kadar, bankaya en az 3 milyon dolar para yatıran ya da Türkiye’de en az 1 milyon dolar değerinde gayrimenkul satın alanlara aileleri ile birlikte vatandaşlık verilirken, mevduat koşulu 500 bin dolara, gayrimenkul alma koşulu ise 250 bin dolara çekilerek yabancıların Türk vatandaşı olması kolaylaştırıldı.

2017 yılında yabancılara 22.428 konut satılmış iken, bu sayı 2019’da 45.967, 2020’de 41.298 ve 2021 yılının ilk yedi ayı sonunda 24.983 olmuştur. Son sekiz yılda yabancılara yaklaşık 225.000 konut satışı yapıldığı açıklanmaktadır. (Kaynak: Dr. Nedim Türkmen-Ağustos/2021)

Sonuç olarak; bugün 250 bin dolara konut alan bir yabancının hem eşi hem de 18 yaşını doldurmamış çocukları da Türk vatandaşı olabilmektedir. Getirilen kolaylık ile yabancılara konut satışının daha da artacağı tahmin edilmektedir. Bu da istisnai vatandaş yapılanların sayısını daha da yükselteceğini göstermektedir. Getirilen yeni düzenlemenin bir taraftan ekonomiye katkısı gözlemlenirken diğer yandan demografik yapıya etkisi göz ardı edilmemelidir.