Birkaç ay önce Maden ile Sivrice’ye yapılacak Sentetik Sahalar için aynı yazılı metinle 4 ayrı “müjde” mesajı birden yayınlayan milletvekilleri, eleştiri aldıklarından olsa gerek ki “maden sahasının işletilmesi” konusunda bütünlüğü sağlamak adına, belediye başkanı ve il başkanıyla birlikte bu kez “ortak” bir bildiri yayınlamışlardı…

2022 Şubat ayının ilk haftasında maden sahasıyla ilgili olan o ilk açıklamada; Sürecin yakın takipçisi olunduğu, tam destek sağlandığı bildirilen ETSO’nun çabalarının önemsendiği, Elazığlı İş adamları ve girişimcilerin bir araya getirilmesi konusunda sorumluluğun ETSO’ya düştüğü vb ifâdelere yer verilmişti?

Şubat 2022’den Nisan 2022’ye yaklaşık 2 aylık bir süre geçti aradan…

Maden sahasının ihalesi konusunda 4 milletvekili, belediye başkanı ve AK Parti İl Başkanı “ortak” bir açıklama daha yaptılar…
Zehir zemberek denilen cinsten!

Girişim Grubu’nun öncülüğünü üstlenmiş olan ETSO’ya ve başkanına destek olmak bir yana, hedefe oturtulan kurum durumuna düşürüldü ETSO ile Başkanı ve beraberindekiler!..

Pekâlâ, ne oldu, ne değişti de bu noktaya gelindi ihale sürecinde?

***

ETSO öncülüğünde STK ile Meslek Odaları’nın katıldığı ilk toplantıda Elazığlı iş insanları adına yapılan açıklamada Maden’deki yeni maden sahalarının işletilmesine tâlip olunduğu açıklandı.

Elazığ Kamuoyu’nun tam destek olduğu dile getirilen ETSO öncülüğündeki harekete, o gün  4 milletvekili, belediye başkanı ve AK Parti İl Başkanı da “ortak” bir açıklamayla tam destek duyurusu yaparken, herhangi bir kayıt ya da şart ileri sürmediler veya öneride bulunmadılar?

Herkesin ayağının yerden kesildiği bir ortamda; Biz “Maden’de maden bulunmuş!” derken, hayret edilmemesi gereken bir gerçeğe işâret etmiştik o günlerde…

Asırlardır küresel güçlerin tamamının haberdar olduğu bir zenginlikten, üstelik üzerinde oturanların sürpriz gibi bahsetmeleri; “Amerika’yı yeniden keşfetmek” deyimiyle eşdeğerdi!  

Biz her alanda ve her konuya Elazığ ile Elazığlı açısından baktığımız için, herhangi bir empozeye ve  organizasyona tâbi olmadan, ayaklarımızı yere sağlam basarak yaklaştık yaşananlara.

Maden İlçemizi yaşatıp kalkındırmak yerine, Madenli’ye rağmen taşımak isteyenlere karşı bir avuç insanın özellikle son 4-5 yıldır verdikleri mücâdeleyi görmezden, yükselen haykırışları duymazdan gelenlerin, âniden Maden’e sevdâlı olmaları çok mânidardı zirâ…

***

Elazığlı iş insanlarının bir araya gelmeleri ve güç birliği oluşturmaları elbette değerlidir…

Ancak, dönemin siyâsî ve ekonomik şartlarını hesaba katmadan sırf yıllar önce yaşanan Ferrokrom ihâlesini kötü emsal olarak göstererek alelacele ayağa kalkanların, ilk basın açıklamasında; Bakanlığın ihale aceleciliğini eleştirmeleri, çözüm konusunda da bakanlığı atlayıp Cumhurbaşkanı’ndan pozîtif ayrımcılık isteyeceklerini kamuoyuna deklare etmeleri büyük bir gaf olarak dikkâtimiz çekti…

Bu süreçte bizim ilk gün açıklamasına karşı yaptığımız eleştiri ise; Elazığ’ın asıl talebinin üretim olması, ayrıca ilk basın açıklamasında; Bakanlığın ihale aceleciliğine karşı çıkılmasına rağmen, neden resmî itirazda bulunulmadığına yönelikti...

Asıl büyük eksiklik; Elazığ için Endüstri hedefi konulması gerekirken “izabe tesisi”yle yetinilmesiydi!..

***

Gazetemiz TURAN’ın, herkesin “hamaset” kokan tavır ve tutum içerisinde olduğu bir ortamda, aksine yaptığı “uyarıcı” haber ve yorumların haklılığı zamanla ortaya çıktı ve anlaşıldı!   

Kısa bir süre sonra; Bakan’ın pas geçilmesi, direkt Cumhurbaşkanı’yla görüşülmesi beyânına rağmen önce bir milletvekilinin, sonra da heyetlerin bakanla ve bakanlıkla görüşmeler yaptığının açıklanması, ister istemez “ibre bakana döndü” diye yorumlandı?

“Girişim Grubu” ismi verilen oluşum, kamuoyu bilgilendirmelerine devam ederken; Dünya Gazetesi’nde yayınlanan bir haber üzerine SPK’dan gelen uyarı, kimseler anlamadan geçiştirilmeye çalışılsa da üstü kapalı bir gözdağı / tehdit mahiyetindeydi doğrusu!
Girişim Grubu’nun öncüsü ETSO İl dışında yapılan tanıtım toplantılarıyla süreci devam ettirdi…

Bu arada kamuoyuna bir milletvekili tarafından “Cumhurbaşkanımız ile görüştük” açıklaması yapılsa da, benim ilk günkü tespitim doğru çıktı; genel ve kalabalık bir masada dosya sunma şeklinde gerçekleştirilen bir girişimdi bu ve kesinlikle Cumhurbaşkanıyla baş başa bir görüşme olmadı!

İhalenin 2 kez ertelenmesi de milletvekilleri ile ETSO’nun “Elazığ adına zaferi” olarak nitelense de neticede şartnameden memnun kalınmadı!..

***

İplerin kopmasına sebep olan gelişmelerle süreç devam ederken; Muhalefetin eleştirileri, ihaleyi alacak firmanın “adrese teslim” diye belli olduğunun ima yollu dile getirilmesi, rahatsızlık doğurdu…

Bu arada ETSO Başkanı’nın, ihale öncesinde büyük firmalarla ortaklık kurma kararı aldıklarını açıklaması, ama -çağrımıza rağmen- firma ismi belirtememesi, nihayetinde Etikrom adına yapılan açıklamada Girişim Grubu’na girme taleplerinin ETSO tarafından reddedildiğinin deklare edilmesiyle, firmalar arasındaki rekabet gün yüzüne çıktı!

Son olarak ETSO’nun; “21 Nisan 2022 tarihinde ihalesi yapılacak olan sahayla ilgili olarak kamuoyumuzun beklentileri karşılanmamıştır” tespitiyle Maden’de MHP’li Belediye Başkanı’nın ev sahipliğinde bir İstişâre Toplantısı yapılacağını açıklaması üzerine ipler koptu!
4 Milletvekili, belediye başkanı ve AK Parti İl Başkanı “ortak” bir açıklama yaptılar…

Toplantıya katılmayabilirler, ama İktidar Temsilcileri’nin; “İhale usulü açık ve şeffaftır. Aynı şeffaflığı “Elazığlılık” kimliğini kullanarak müteahhit firma temsilcisi gibi hareket eden kişi ve kurumlardan da bekliyoruz!..”

Ayrıca; “Hiç kimsenin firmalar arası rekabete Elazığ’ı ve Elazığlıları alet etmeye hakkı yoktur. Açıkça müteahhit firma temsilciliğine soyunan ve özellikle bir firma adına kamuoyu oluşturmaya çalışan kişi ve kurumların Elazığlılık vurgusu üzerinden yürüttüğü şaibeli ve şeffaf olmayan duruş asla kabul edilemez.”

Ve; “Maden ilçemizde konuyla ilgili yapılacak olan toplantıyı yersiz, popülist ve iyi niyetten uzak görüyoruz!” ifâdeleri; yenilir yutulur gibi değildir ve çok net biçimde Girişim Grubu’nun öncülüğünü üstlenmiş olan ETSO ile başkanını ve beraberindekileri itham etmektir!

***

Daha önce Elazığspor, ardından Elazığ Depremi’nde doğru çıkışlar yapan, ama bir gözdağıyla iki kez de kabuğuna çekilen ETSO Başkanı arkadaşımız, açıklamadan sonra Maden’de başta ev sahibi MHP olmak üzere Siyâsî Partiler, STK’lar ve Girişim Grubu Temsilcileri İş İnsanları’yla istişâre toplantısını gerçekleştirmiş olsa da 3. kez kabuğuna çekilecek mi acaba, ihâle kadar sonucu merâk edilen husus budur?

AK Parti’nin tavrına Cumhur İttifakı ortağı ev sahibi MHP karşı çıkabilir mi, açıklama yapabilir mi, yaparsa cevabı ne olur, ETSO gerçek anlamda STK mı, yakında belli olur!

***

NOT;  Bu yazı ETSO Başkanı Asilhan ARSLAN’IN yaptığı açıklamadan önce kaleme alınmıştır.