Bu yıl Almanya’ da düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarını izleyenler; dünyanın doğala, organiğe ve yerele döndüğünü, her ülkenin kendi özüne, kendi kaynaklarına dönmek için yeni düzenlemeler geliştirdiklerini belirtiyorlar. Özellikle organik ürün pazarında ciddi bir büyüme olduğu, pandemiyle birlikte organik ürüne talebin patlayacağı, en önemlisi sağlıklı yaşam kavramı geliştikçe, sağlıklı besin kaynağı bakliyata olan ilginin arttığı söyleniyor. Bir tarafta dünyada ülkelerin büyük bir çoğunluğu tarım politikalarını değiştirme, kendi kendilerine yetme amacı ile ürettikleri tarım ürünlerine ihraç yasağı koymaya çalışmaktadır. Diğer tarafta ise yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklıklarla karşı karşıya kalınması tarımda bir takım sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.

Ülkemizde tarım sektöründe yaşanan sorunların başında tarım arazilerinin yanlış ve amaç dışı kullanımı, arazilerimizin küçük parçalı, dağınık, çok hisseli olması ve toplulaştırmanın henüz sonuçlandırılmaması gelmektedir. Ayrıca son yıllarda kullanılan tarım arazilerindeki azalma da başka bir olumsuzluk yaratmaktadır. Ülkemizde son 20 yıllık zaman diliminde tarım alanlarının yaklaşık 4 milyon hektar azaldığı açıklanmaktadır.

Tarım sektörünün Elazığ için ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yoktur. Yukarıda belirtilen tarım sektöründeki yaşanan sorunların çoğu Elazığ için de geçerlidir. Ancak, bu olumsuzluklara karşın Elazığ’ ın 670 ile 1700 rakımları arasında olması nedeniyle ekolojik yapısının tarım ve hayvancılığa uygun olması kendisine bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, arazi toplulaştırma çalışmalarının başlaması ve bazı bölgelerde tamamlanması nedeniyle yatırım için gerekli arazilerin büyüklük açısından elverişli ve ucuz olması gibi olumlu gelişmelere sahiptir. Bunun dışında üç tarafının su ile çevrili olması nedeniyle su ürünleri potansiyelinin yüksek olması, Türkiye’ de alabalık yetiştiriciliğindeki birinci sıradaki yerini potansiyel olarak geliştirebileceğini, temiz toprak, su ve hava olanaklarının uygun olması organik ve iyi tarıma avantaj yaratmaktadır. ( Kaynak: Tarımsal Yatırım Rehberi Elazığ- 2021 )

Tarımda yaşanan bu olayların ve sorunların birlikte değerlendirilmesi ve “Kırsal Kalkınma ve Yatırımların Desteklenmesi”programları çerçevesinde destek, hibe ve teşviklerden yararlanılması halinde sektörde iyi ve doğru çok şeylerin yapılabileceği görüşündeyiz. Özellikle bazı tarımsal ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında yüzde 50’ ye kadar hibe desteği sağlandığını, teşvik belgeli yatırımlarda ise vergi, sigorta prim desteğinin yanı sıra enerji ve faiz desteği verildiğini, yatırım yeri tahsis edildiğini duyurmak istiyoruz.

Yaşanan kuraklık nedeniyle oluşan verim kaybının giderilmesi için 2021 yılında iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen bu olumsuzluktan etkilenen çiftçilere 01.Eylül.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre destekleme ödemesi yapılacaktır.

Tarım sektörünün Elazığ ekonomisi için önemi dikkate alındığında, yukarıda belirtmeye çalıştığımız avantajların yanı sıra 2021-2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak amacıyla öncelikli olarak kadın ve genç girişimcilere sağlanan teşvik ve hibe desteklerinin, yeni gündeme getirilen kuraklık nedeniyle verim kaybından ötürü verilecek destekleme ödemelerinin iyi değerlendirilmesi durumunda ekonomiye etkisi olumlu olacaktır.