Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından akıllı şehir uygulaması ile varlıkların ve kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesi ve dinamik bir şehir vizyonu yaratılarak daha iyi ve yenilikçi bir yaşam ortamı oluşturulması amaçlanmaktadır. Bakanlık 81 ilin Valiliğine “Akıllı Şehirler Strateji Belgesi” göndererek, akıllı şehir uygulamasına geçilmesini istemiştir. Böylece yatırımların daha verimli olması ve kaynakların doğru ve rasyonel kullanımının sağlanmış olacağı açıklanmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken Bakanlığın belediyeleri ve girişimcileri finansal olarak destekleyeceği öngörülmüştür. Bu anlatımla akıllı şehir; şehirlerin geleceği açısından statik bir yapıyı tarif etmemektedir. Daha çok teknoloji kullanımı ile dinamik ve etkin bir şehir vizyonu yaratılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle akıllı şehir olgusu son zamanlarda dünyada ve Türkiye’ de gündeme gelmiş ve ön plana çıkmıştır. Daha iyi bir yaşam ortamı oluşturmak ve insan hayatını öne çıkaran şehirler inşa etmek amacıyla “akıllı şehir” alanındaki çalışmalar ivme kazanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın akıllı şehir tanımı ile…

“Paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerçekleştirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürebilir şehirler” hedeflenmektedir. Bütün bu tanımlardan ortaya çıkan sonuç; akıllı şehirlerden beklenen, yönetenlerin sorunlara çözüm üreterek, çevreye ve doğal kaynaklara saygılı, insan hayatına değer katan ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik hizmet vermelerini sağlamaktır. Böylece Belediye hizmetleri daha az maliyetle daha verimli bir şekilde gerçekleştirilecek ve belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunması mümkün olacaktır.

Günümüzde daha çok çevre, ulaşım, yönetişim, güvenlik ve sağlık sistemleri alanlarında başlanan akıllı şehir uygulamalarının bu geçiş sürecinden sonra daha da ileri noktalara taşınması, şehir yaşamında; akıllı duraklar, akıllı otoparklar, trafik elektronik denetleme sistemi ile kaza oranlarının düşürülmesi, akıllı aydınlatma, atık toplama, hasta takip ve buna benzer hizmetlerin ve uygulamaların devreye sokulması öngörülmektedir. Türkiye’ de akıllı kent pilot uygulaması Karaman’da gerçekleştirilmiştir. Türk Telekom’ un akıllı kent projesi kapsamında elektrik ve suyun gerektiği kadar kullanımı, vatandaşların altyapıdan trafiğe kadar birçok kamu hizmetini tek tuşla alması planlanmaktadır.

İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri akıllı şehir alanında çalışmaları başlatmış olup, uygulamanın giderek çoğalacağı tahmin edilmektedir. Elazığ’ın“Kent Konseyi” ve “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları” (KUDEB) uygulamalarında olduğu gibi “Akıllı Şehir”çalışmasında da gecikmemesini arzu ediyoruz. Bu nedenle Elazığ Belediyesinin gerek personel ve gerekse teknik altyapısını bu düzenlemeye paralel olarak hazırlamasını ve uygulamaya koymasını diliyoruz.

( Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bak. Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planı)