Elazığ hayvancılık için uygun altyapı ve hayvan varlığına sahip olması nedeniyle hayvancılık sektörü açısından yüksek bir potansiyele sahiptir. Ayrıca, geçmişten gelen büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ciddi bir deneyimi bulunmaktadır. Bu nedenle “Hayvan Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” kurulmuştur. İlimiz gerçekleştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık kapsamında 135 bin ton civarında bir yem bitkisi üretimi ve çayır mera kapasitesine sahip bulunmaktadır. Bu durum hem süt inekçiliği, hem de besi hayvancılığında önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Yumurta ve beyaz et üretiminde son yıllarda modern tesislere sahip olunması ve bu tesislerin uluslararası standartlara uygun üretim yaptıkları dikkate alınırsa, kanatlı hayvancılık sektörünün şehir için avantaj yarattığı ve rekabet edebilir duruma geldiği görülmektedir.

Son yıllarda verilen desteklerin de etkisi ile kanatlı hayvancılık alanında da önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Toplam kanatlı hayvan sayısı son 5 yılda yaklaşık iki katına çıkmıştır. Yapılan yatırımlarla bu sektörde bir kümeleşme oluşmuştur.

(Kaynak: Tarımsal Yatırım Rehberi, Elazığ-2021)

2022 yılı için tarımsal desteklenme bütçesinden en fazla payın yüzde 29,9 ile hayvancılığın alacağı planlanmaktadır. Hayvancılıkta il ve bölge bazında ayrıştırılmış bir desteklenme modeline geçiş yapılacağı ve bölgesel kalkınma projelerinin uygulandığı yörelere özgü desteklerin arttırılacağı belirtiliyor. Tarımsal destekleme bütçesi 2022 yılı için 2021 yılına göre yüzde 12,5 arttırılarak 25,83 milyar liraya yükseltilmesi öngörülmektedir. Desteklenme bütçesinden en yüksek payı hayvancılığın alacağı planlandığı için bunun bir fırsat olarak değerlendirilmesini ve Elazığ’ın bu desteklerden yararlanmasını arzu ediyoruz.

Ayrıca, mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ve kalitenin arttırılması ve işletmelerin modernizasyonu için en az 1 yıl aktif olan işletmelere yatırım desteği verilmektedir. Bu kapsamda yeni ahır / ağıl yapımı veya kapasite artırımı amacı ile çadır alımı, makine alet ekipmanları yüzde 50 oranında desteklenmektedir. Bunların dışında, yeni doğan, kayıt edilen ve alımı yapılan hayvanlar için çeşitli destekler sağlanmaktadır.

(Kaynak: tarimorman.gov.tr/ hayvancilik-des )

                                                                               

Tüm bu destekler Tarım İl Müdürlükleri tarafından duyurulmakta ve bu müdürlükler tarafından sağlanmaktadır. Belirtmeye çalıştığımız desteklerin ve diğer teşviklerin iyi değerlendirilmesi durumunda hayvancılık sektöründeki potansiyelinin önemli bir avantaja dönüşmesi mümkün olacaktır.