Elazığ’da her seçim döneminin ardından, her hükûmet kurulumunun sonrasında dile getirilir, yokluğu büyük eleştiri alır…

Geçmişte sosyal medyanın olmadığı dönemlerde kulislerde yankılansa da belki kitleleri böylesine etkilemezdi eksikliği.

Gerçi sosyal medyanın ortaya çıkışından çok önce pek eksik de değildi, talep edilmeden de kadro ihdas edilir, makam Elazığ’a lâyık görülürdü.

Ancak, Elazığ’dan seçilen bulunmadığı için artık “Elazığ” doğumlu olduğuna, hatta anne ya da babasının kütüğüne göre “Elazığlı” oluşuna bakılmaya başlandı zamanla!..

Ne olabilir işâretleîma etmeye çalıştığımız?..

Kısa süre öncesine, Parlamenter Sistem yürürlükten kalkıncaya dek “milletvekili” olma şartı aranmasa da genelde milletvekilleri arasından atanan, ancak meclis dışından da tercih edilebilen, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde ise milletvekillerinin atanamadığı, atandığı taktirde Milletvekilliği’nden istifa etmek zorunda kaldığı, meclis dışından atananlarla doldurulan bir makamı tasvir etmeye çalışıyorum?

Kurduğum son cümleyle birlikte iyice anlaşıldı herhâlde?..

Evet birçoğunuzun anladığı gibi “Bakanlık”makamı / görevi, işâret ettiğimiz husus…

***

Bir araştırmaya göre Cumhuriyet’ten bugüne geçen hükûmetler Elazığ’dan 8 ismi “bakan” olarak atamış, ama Elazığ’a bu sayının iki katı kadar yâni tam 16 kez “bakanlık” verilmiş!

Oysa 1997 Yılı’ndan beri Elazığ’a son 25 yılda bir kez olsun bakanlık verilmedi, Elazığ’dan bakan atanmadı?

Elazığ’dan seçilenleri kastediyoruz tabii, “Elazığ” doğumlu olanları, anne ya da babasının kütüğüne bakılarak “Elazığlı” olduğu söylenenleri katmıyoruz bu hesaba!

Bakan olan 8 İsmi de belirtelim ki değerlendirmemiz daha somut ve gerçekçi olsun…

1-Fuat AĞRALI; İNÖNÜ Hükûmeti -Maliye Bakanı.

2-Nurettin ARDIÇOĞLU; İNÖNÜ Hükûmeti -Turizm ve Tanıtma Bakanı.

3-Kemâl SATIR; İNÖNÜ Hükûmeti -Devlet Bakanı -Başbakan Yardımcısı.

4-Celâl ERTUĞ; ECEVİT Hükûmeti -Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı.

5-Ali Rıza SEPTİOĞLU; ECEVİT Hükûmeti -Devlet Bakanı.

6-Zeki YAVUZTÜRK; ÖZAL Hükûmeti -Millî Savunma Bakanı.

7-Mehmet Kemâl AĞAR; ERBAKAN Hükûmeti -Adalet Bakanı / İçişleri Bakanı

8- Ahmet Cemil TUNÇ; ERBAKAN Hükûmeti -Devlet Bakanı

***

Ve Ahmet Cemil TUNÇ’tan sonra, her ne hikmetse tam 25 yıldır “bakan” atanmadı Elazığ’dan?

Beklentilere rağmen, iktidar partisinin seçimlerde Elazığ’dan “tulum” çıkarmasına rağmen, Elazığ’dan “bakan” göremedik?..

Bu sürede milletvekillerimiz, bakan olamayınca “milletvekilliği” payesinin ağırlığına bakmadan; Meclis Başkanlık Divan Üyesi, Parti MKYK Üyesi, MYK Üyesi, Meclis Komisyonu Üyesi, Bölge Temsilcisi vb. unvanlarıyla anılmayı istediler, hatta bazıları öylesine önemsediler ki bu görevleri, yerel medyadan özellikle talep ettiler!

Neticede, yıllar sonra ihdas edilen bir “Bakan Yardımcılığı” kadrosu düştü Elazığ’ın payına da, o da bir parça teselli oldu bize…

***

Tabii Elazığ’dan bir “bakan” olmadığı bu son dönem boyunca, komşu kentlerden Diyarbakır, Malatya ve de Bingöl’ün “bakanı” da oldu, göreni de!

Ancak, “Elazığ’ın sahibi yok” sitem ya da isyanına karşılık, teselli verenler oldu Elazığ’a ve Elazığlılar’a…

Meselâ; son günlerde hiç göremediğimiz Bingöl Milletvekili Cevdet YILMAZ, bir dönem Devlet Bakanı, 3 dönem de Kalkınma Bakanı, ayrıca Başbakan Yardımcısı olarak görev yaparken, Elazığ’dan uçağa biner, yine memleketi Bingöl’e gitmek üzere Elazığ Havalimanı’na iner, her kalkış ve inişten önce mutlaka Elazığ Medyası’na konuşurdu.

O dönemlerde; “Sayın Cevdet YILMAZ, Bingöl’ün olduğu kadar; ‘Elazığ’ın da Bakanı’ sayılır” diyen ve Elazığ ile Elazığlılar’a teselli verenler olurdu!

Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Elazığ Havalimanı’na uğramadığı son dönemlerde; Bingöl kalkınmış, Bingöllü Kalkınma Bakanımız da Bingöl Havaalanı’ndan uçmaya başlamıştı Ankara’ya!..

***

Öteki Milletvekilleri de çok cevval, ama Bülent TÜFENKÇİ 2015’te Malatya’dan Milletvekili seçildikten sonra Bakan olarak atandı…

Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi yürürlüğe girinceye kadar görev yapan Bülent TÜFENKÇİ de bu süre içerisinde Elazığ Havalimanı’na indiği ya da Elazığ Havalimanı’ndan uçtuğu zamanlar, “Malatya’nın olduğu kadar; ‘Elazığ’ın da Bakanı’ sayılır” diyen ve Elazığ ile Elazığlılar’a teselli verenler hiç eksik olmadı?…

Malatya’ya zaten yatırım yağıyordu, Bakan TÜFENKÇİ’yle daha da arttı komşunun gelişmişlik düzeyi!..

***

Sadece “Bakan” değil, bir sâhipleneni, bir ağabeyi de olmadı bu sürede Elazığ’ın?..

Bakan boşluğunu komşularla dolduran Elazığ’a “ağabey” olarak da bir komşu bulundu…

Tunceli Çemişgezek Doğumlu, 5 Dönem’dir İstanbul Milletvekili olan, İlahiyatçı İş insanı Mustafa ATAŞ, Elazığ Günleri ve etkinlikleri de dâhil olmak üzere her fırsatta yanında oldu Elazığlılar’ın ve böylece Elazığ’ın ağabeyi oldu!..

***

Geliyoruz; “Sahipsiz Elazığ!” Diye dert yanıp, sitem, hatta isyan edenlere…

“Elazığ’ın sahibi kim?” anladınız mı şimdi?

El insaf! Bu kadar ilgili komşumuz varken, Elazığ “sahipsiz”mi kalır?

Komşuda pişen bize de düşer nasılsa, bir pay ayrılır…
Üzülmeyin arkadaşlar; komşunun bakanı, Elazığ’ın da Bakanı, Elazığ’ında sâhibi sayılır!