Şehrin ya da ilçenin en mezbelelik yeridir çöplükler…

Etrafta uçuşan poşet ve kâğıt atıklarıyla, başıboş hayvan varlıklarıyla, çöplerin arasında işe yarar bir şeyler bulma umuduyla dolaşan az sayıda insanla özdeşleşen, pek de görmek istemeyeceğimiz yerlerdir çöplükler.

İstatiksel olarak ulaşabildiğim bilgiler doğrultusunda, İstanbul’da bir kişi yıllık ortalama 287 kilogram çöp üretiyor. Bunu ortalamaya vurursanız; belki doğu illerinde birkaç kilo artı eksi olarak karşınıza bu veriler çıkacaktır.

Türkiye genelinde yıllık ortalama 32 Milyon ton atık oluşurken, atık kaynaklı çevresel ve ekonomik sorunlar, yönetimleri daha fazla geri dönüşüm yapmaya itiyor. Türkiye'de oluşan atıkların ancak yüzde 15 -20'sigeridönüştürülebiliyor ve yıllık 5 Milyar Dolar ciro elde ediliyor.Türkiye’de başlatılan Sıfır Atık Projesi sonrası yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 22,4'e çıktı. Bu rakamın Paris İklim Anlaşması sonrası hızlanması bekleniyor. Özellikle plastik geri dönüşümündeki hassasiyetin artmasıyla en yüksek dönüşüm oranının bu alanda olması hedefleniyor.

Dünya çapında çevresel faaliyetleri olan, Greenpeace adlı çevre koruma kuruluşunun 2021 yılında yapmış olduğu basın açıklamasına istinaden; Türkiye’nin Avrupa’dan plastik atık ithalatında, son 16 yılda, 196 kat artış yaşanmış…

Türkiye, 2020 yılında da Avrupa’dan en çok plastik atık alan ülke olmuş. Geçen seneye göre plastik atık ithalatında yüzde 13 artış gerçekleşmiş ve her gün 241 kamyon dolusu plastik atık Türkiye’ye gelmiş. Son 16 yılda ise Avrupa’dan Türkiye’ye gelen plastik atıklar 196 kat arttı. Çin’in 2018 yılındaki plastik atık ithalatı yasağının ardından plastik çöplerin yeni adresi olan Türkiye’de her sene plastik atık ithalatı katlanarak artmaya devam ediyor. 

Greenpeace’nin, Akdeniz’in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi’nden topladığı veriler şöyle: 

  • Türkiye, 2020 yılında Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere’den toplam 659,960 ton plastik atık ithal etti. 
  • 2019 yılında Avrupa’dan Türkiye’ye gelen plastik atık miktarı 582,296 tondu. 1 yılda plastik atık ithalatı yüzde 13 arttı. 
  • Türkiye 2020 yılında da Avrupa’dan en çok plastik atık alan ülke oldu. Türkiye Avrupa plastik atık ihracatının yüzde %28’ini karşıladı.
  • Plastik atık ithalatı son 16 yılda (2004’ten bu yana) ise 196 kat arttı.  
  • Türkiye’ye 2020 yılında en çok plastik atık gönderen ilk beş ülke: İngiltere (209,642), Belçika (137,071), Almanya (136,083), Hollanda (49,496), Slovenya (24,884)

Türkiye Avrupa’nın çöplüğü değildir. Bu konuda yetkilileri ivedilikle göreve davet ediyoruz!   

Eğer ülkemizde kurulu bulunan geri dönüşüm tesislerinin yeterli hammaddeyi ülke içinden karşılayamama sorunu var ise; yapılacak kampanyalar ile kendi ülkesinden toplanamayan ürünlerin toplanması noktasında çalışmalar yapılabilinir.

Elazığ Belediyesi geri dönüşüm ve toplanan çöplerin bertaraf edilmesi noktasında iyi çalışmalara imza atıyor. Günlük ortalama 380 ton çöpün toplandığı ilimizde, toplanan çöplerin düzenli olarak depolandığı ve bu noktadan sızan gazlarla elektrik üretimi yapıldığı, üretilen elektriğin satışından da yüzde otuz kazancının Belediyeye gelir olarak aktarıldığını bilmekteyiz. Ayrıca kaynağında ayırım yapılarak toplanan geri dönüştürülebilinir malzemeler ise ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.