Bu yıl Mayıs ayı başlarında yapılan seçimle yeni Kent Konseyi başkanlığına seçilen Sayın Nafiz Koca’yı kutluyor, kendisine ve yönetimine başarılar diliyoruz. Bilindiği gibi; Kent Konseyinin çalışmaları, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ıncı maddesine dayanılarak çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte, Kent Konseyinin oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları açıklanmıştır. Görev ve çalışma konuları ile ilgili düzenlemeler “Kent Konseyi” ne bir sivil toplum örgütü olarak önemli sorumluluklar yüklemektedir. Ancak, günümüze kadar seçilen yönetimlerin bırakın başarıyı, kayda değer bir faaliyet dahi gösteremediklerini görüyoruz.

İlk Elazığ Kent Konseyi, 2011 yılında olarak kurulmuş ve 27 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul ile seçimli yönetim oluşturulmuştur. Ancak, bu ve daha sonraki yıllarda seçilen yönetimler şehir ile ilgili projeler üreten ve faaliyet gösteren vizyoner bir yapıda olmamışlar, çaba gösteren bir kurum olmak yerine, sırf seçilmiş olmak için seçilen bir yönetim anlayışı ile amaçsız ve hedefsiz bir görüntü sergilemişlerdir. Geçen dönem Sayın Rüstem Septioğlu başkanlığındaki Kent Konseyi Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı’nın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlediği bir etkinlikte yer alarak şehir ile ilgili önemli bir projeye destek sağladı.  

Oysa, sivil toplum kuruluşları (STK) gibi, katılımcılık esasına dayanan kent konseylerinin de amacı, “toplum için değer üretmek” olmalıdır. Ne yazık ki, birçok STK gibi, pek çok kent konseyi de günümüzde toplum için faydalı hizmet yapmak yerine başarısızlığı tercih etmişlerdir. Bu nedenle birçok kent konseyi toplumsal faydadan çok uzak “gereksiz” denilecek kadar kötü örnek olmaları ile tartışılır hale gelmişlerdir. Yeni seçilen kent konseyi yönetiminin bütün bunlardan uzak, yönetmelikle belirtilen amaçlar doğrultusunda hizmet yürütecek bir anlayışta olmasını ve şehir için önemli projeler hayata geçirmesini arzu ediyoruz.

Bu bağlamda yaklaşık bir yıldır sıklıkla gündeme getirdiğimiz, “Uluslararası Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nin’’ bir kampüsünün Elazığ’da açılmasına ilişkin önerimizin hayata geçirilmesi için yeni yönetimin girişim başlatmasını bekliyoruz. Geçen aylarda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev’in 19 Şubat 2024 tarihinde Ankara’da imzalanan antlaşmaya ait mutabakat zaptını onaylaması ile bu üniversitenin kuruluşu ile ilgili işlemler hız kazandı. Bu nedenle vakit geçirilmeden bu önemli konunun şehrin gündeme getirilmesi önemli hale gelmiştir. Ayrıca, her yıl 5 Temmuz’da Yemen Şehitleri için şehrimizde anma programı düzenlemesini istiyoruz. Elazığ Belediyesi’nin Yemen Şehitleri anısına bir anıt yapılması ve müze açmasının anlamlı olacağını düşünüyoruz. Yemen Şehitlerinin sadece “Yemen Türküsü” ile yetinilmeden Elazığ’ın sahip çıkarak anılması önemli ve değerli olacaktır.

Önerdiğimiz bu iki projeye kent konseyinin sahip çıkarak şehrin gündemine taşımasını önemli buluyoruz.