Duydunuz mu?
Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları ile Meslek Odaları, Maden’de MTA tarafından tespit edilen, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından ihaleye çıkarılan maden sahasının işletilmesiyle ilgili olarak bir araya gelmişler!
Maden’de bugüne kadar neler olup bittiğini sorup merâk etmeyenler, Madenli’nin feryâdını duymayanlar, “Maden’de Maden bulunmuş” diye, bu gelişmeyi Elazığ’ın ekonomik kurtuluşu için bir fırsat görmüş, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde harekete geçmişler?
***
“Duydunuz mu?” diye sormaya da, “Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları ile Meslek Odaları bir araya gelmişler ve harekete geçmişler” diye hayret etmeye de hakkımız var!..
Zirâ, biz; “Elazığ’ın Maden İlçesi’nde neler oluyor?” diye soralı yıllar oldu…
Maden’e gittik, sorduk, televizyon programları yaptık, gelişmeleri ele alan yazılar yazdık…
Maden’e gidip de ilçede ikâmet etmekte olan Madenli’ye ne düşündüğünü soran ve objektîf biçimde halkın kendi geleceğine dâir görüşünü yansıtanların sayısı hep azınlıkta kaldı!
Neticede Maden’de bakır işletmesinin döktüğü hafriyat (pasa) sebebiyle oluşan “doğal olmayan heyelan”, Madenli’nin rahatını, huzurunu kaçırdı.
Dönemin Maden Belediyesi’nin uyarı yazısı, muhtarların şikâyetine rağmen dökülen hafriyatın baskısı nedeniyle 10 hektarlık bir alanda meydana gelen heyelanın sebep olduğu çatlaklar ile yarılmaların müsebbibi olan işletme, raporlar doğrultusunda yetkili mercilerce suçlu bulundu ve pasanın kaldırılacağı tarihe kadar belli periyotlarla para cezâsı ödemeye de mahkûm oldu…
***
Bu olan bitene rağmen, Madenli’yi anlamayan, dinlemeyen, kaçan huzurunu, uğradığı mağduriyeti düşünmeyen ve empati yapma lüzumunu dahi hissetmeyenler, 10 hektarlık alanda meydana gelen heyelanın hafriyat kaynaklı olduğunu göz ardı ederek faturayı Maden Halkı’na çıkardılar!
İşletmeye pasayı kaldırtamayan ve taşıtamayanlar, yıllarca; “Heyelan varsa Maden taşınsın” diyerek, bir de halka sormadan ilçeye taşınacak yer aradılar?
Tarihî ilçenin ısrarla taşınmak istenmesine karşılık; “Maden ve çevresini kapsayan bölge sâdece bakır değil, aynı zamanda zengin krom vb. maden yataklarına sâhip ve 1830’dan beri yabancı ülkelerin bu bölgede gözü var!” şeklindeki tespit, ulusal basında yayımlanan yazılarda; “Bölgedeki maden yataklarına göz diken küresel şebekenin önerisi” şeklindeki iddialarla açık ve net olarak, altı çizilerek dile getirildi!
Madenliler de, yıllar önce benzer yöntemlerle boşaltılan “Arpa Meydanı”nın akıbetini biliyordu, tarihî ilçemizin taşıdığı jeopolitik ve stratejik önem düşünüldüğünde Maden’in taşınması öyle sıradan bir olay değildi…
***
Neticede Maden’de ikâmet eden Madenliler direndi, 19.06.2019 Tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 1150 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un 2. maddesi gereğince Maden İlçesi Camii Kebir Mahallesi’nin sınırları içerisinde “riskli alan” ilân edilen 278 konut ve 232 işyeri olmak üzere toplam 510 yapının boşaltılması, ilerleyen dönemde de belediye tarafından gösterilen alana afetzedeler için TOKİ konutları yapılması kararlaştırıldı…

***
Madenli’ye bu anlattığım süreçte sahip çıkan hiç kimse olmadı?
İktidar milletvekilleri “Maden’i deplase edeceğiz” söylemleriyle gün geçirirken, Ana Muhalefet Partisi Milletvekili “Maden taşınsın mı, taşınmasın mı?” diye bir türlü karar veremedi, öteki muhalefet partilerinin yanı sıra STK’lar ile ETSO ve Odalar ne düşüncelerini açıkladılar, ne de bir gün olsun Madenli’nin hatırını sordular?
Son olarak 21 Eylül’de yaptığımız haberde belirttiğimiz gibi; Maden’e 14 Km uzaklıktaki Çayırköy mezrası meydancık mevkîsinde Hacan Köyü’nde bakır arama çıkarma faaliyetlerinde bulunan ilgili işletmenin maden çıkarma adına patlatmış olduğu dinamitler sebebiyle birçok evin duvarlarında ve tavanlarında çatlaklar ve yarıklar oluşması, köy arazisinde meydana gelen tahribat neticesinde içme suyu şebeke borularının patlaması, köy sakinlerinin endişe, korku ve mağduriyetleri söz konusu olması iddiâ ile şikâyetlerine rağmen, yine kimse aldırmadı ve hiçbir sonuç alınamadı?
***
Duydunuz mu?
Maden’de bugüne kadar neler olup bittiğini sorup merâk etmeyenler, Madenli’nin feryâdını duymayanlar, “Maden’de Maden bulunmuş” diye, bu gelişmeyi Elazığ’ın ekonomik kurtuluşu için bir fırsat görmüş, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde harekete geçmişler?
Pekâla olur mu, memleketin lehine bir sonuç çıkar mı bu bir araya gelişten?
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!
“Maden sahası için Elazığ iş dünyası tek ses oldu!” diyen öncü pozisyonundaki arkadaşa bakıyorum da yakın geçmişte;
- Dubai Şirketi toplantısında FÜ arazisinin Araplara ikrâmına biz karşı çıkarken, o sessiz kalmıştı?..
- Elazığspor’un kapanmaması için Vali Çetin Oktay KALDIRIM’la birlikte ayağa kalkmış, tahtanın açılışına ve 22 transfer yapılışına vesile olmuş, sonra elindeki avucundakini kaptırmış, mücâdele etmek dururken köşesine çekilmiş, suskunluğunu korumuştu!
- 24 Ocak Depremi sonrasında şehrin dinamiklerini bir araya getirip Elazığ’ın “Afet Bölgesi” ilân edilmesi için çalışmalar yapmış, yayınladığı deklarasyonla ben dâhil herkes tarafından alkışlanmış, sonra belli mahfillerden uyarı almış ve ısrar etmek yerine yine geri adım atmış, yine suskun kalmıştı?
Ne demiştik? Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!
Maden sahasını işletecek olan, sermaye, plân, proje sahibi olduğu gibi kararlı olur, daha ilk adımda; “İhale’yi öne aldılar, şartları şöyle yaptılar” diye kendi kamuoyuna şikâyette bulunmaz?

Her defasında geri adım atan, birilerinin talimatıyla susan ve kenara çekilen; YILDIZLAR ya da CENGİZ Holding’in karşısına çıkamaz, hele aynı kulvarda hiç yarışamaz!