Değerli Mümin kardeşlerim sizlere bu hafta Nisa suresinin 105. ayetinden 115. ayetine kadar 10 ayetin nüzul sebebini anlattıktan sonra yalnız meallerini vererek Tefekkür etmenizi, tezekkür etmenizi Aynı zamanda da bu NÜZUL sebebini Allah'ın kur'an-ı Kerim'de laf olsun diye, eskilerin masallarını anlatsın diye vermediğini Tefekkür etmeniz için bugün bu olayı/ hadiseyi bugünkü insanların yapmış olduğu işlere teşmil etmek suretiyle yorumlanmasını isteyeceğim. 
      Ayetlerin nüzul Sebebin hakkında Peygamber efendimizin bir hadis-i şerifinde rivayetlerin en kabul göreni şudur:’’ Ensar arasında Zafer oğullarından Tü’me bin Ubeyrık adında birisi komşusu katade bin Numanın evinden bir gece un dağarcığının içine koyduğu bir zırhı çalmış ve onu Zeyd İbni Semin adında bir Yahudinin yanına bırakmış. Tu’menin evi aranmış zırh bulunamamış.Tü’me yemin edince onu bırakmışlar tu’men'in zırhı içine koyduğu un torbası delik olduğundan onun izini takip ederek Yahudi'nin evine varıp zırhı bulmuşlar. Yahudi bunu kendisine tümenin getirip bıraktığını söylemiş ve buna Yahudi komşularından da şahitlik edenler de olmuş Zafer oğulları Resulullah'a giderek hırsızın Yahudi olduğuna dair şahitlik etmiş ve TU’ME yi savunmuşlar. Peygamber Efendimiz de görünüşte Müslüman olan Tu’me’nin yeminine ve yandaşlarının şahitliğine göre karar verecek olmuşken işte bunun üzerine bu ayetler nazil olmuş ve hain olan ile hıyanetten uzak olanı bildirerek; Allah Resulullah'ı irşad edip hatadan korumuştur.’’
      Peygamber efendimiz de kendisine insanların getirmiş olduğu davaları nasıl davranılması gerektiği hakkında şöyle buyurmuştur;’’ Davanızı  bana getiriyorsunuz Ben ancak bir beşerim kimin haklı olduğu konusunda bana bir vahiy gelmiş değildir.Vahiy gelmeyen konularda ben ancak reyimle hükmediyorum olur ki biriniz diğerine nispetle delilini daha tesirli anlatarak savunur, daha iyi ortaya koyar, Ben de onu haklı zannederek lehine hükmederim her kime kardeşine ait bir Hakkı hükmederek verirsem sakın onu almasın Ben ona bir ateş parçası vermiş gibi olurum ‘’
       Nisa 105-108 ‘’’Ey Muhammed Biz seni peygamber olarak görevlendirip ilahi vahiy göndermekle senin insanlar arasında bu vahye uygun adil hüküm vermeni Murad etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla yaptığı hırsızlığı bir Yahudinin üstüne akarak kurtulmaya çalışan ve senin kendilerini desteklemelerini isteyen, görünüşte Müslüman olan günahkarları savunayım deme. Olayın iç yüzünü tam olarak bilmediğin halde sırf onlar hakkında söylenen olumlu sözlere itibar ederek söz konusu hırsızlık olayında iftiraya uğrayan masum Yahudiyi ayıplamandan dolayı Allah'tan af dile ve bir daha böyle kimselere güvenip arka çıkma. Bunu bilmeden yaptığın için Allah seni affedecektir. Doğrusu Allah sana karşı çok merhametlidir. Ama şunu bil ki yaptıkları çirkin işi insanlardan gizledikleri gibi Allah'tan da gizleyebileceklerini sanan münafıklardır onlar. Oysa Allah onların en gizli anlarda yaptıkları konuşmalara da şahit olarak bilmektedir .’’
         109-’’’ Ey içlerinden biri hırsızlık yapınca sırf akrabaları olduğu için onu savunan ve suçsuz bir insana iftira atanları Haydi hırsızlık yapan akrabanızı Şu üç günlük dünya hayatında savunup temize çıkardınız. Peki hesap gününde Bunu yapabilecek misiniz onu ve kendinizi ilahi cezadan koruyabilecek misiniz hiç düşünmüyor musunuz.’’’
          110-112-’’ Şimdi şunu iyi bilin ki bu tür yanlış davranışlarda bulunanlar aslinda kendilerine zarar vermektedirler. O halde bu Gerçeği fark edip yaptığınız hatadan pişman olun .Unutmayın ki bu tip günahları işledikten sonra pişman olan ve tövbe edip Allah'tan bağışlanma dileyen Müminler; Allah'ın affı ve Merhametine Nail olurlar günahından pişman olmadığı yetmemiş gibi bir de suçsuz insanlara iftira atarak kendilerini temizle çıkarmaya çalışanlar ise vebali çok ağır bir günah işlemiş ve kendilerini perişan etmiş olurlar .’’’
        113-’’ Ey Muhammed! Doğrusu biz seni ilahi vahiy yoluyla uyarmış olmasaydık bu kimseler seni aldatmaya çalışacak yanlış hüküm vermene sebep olacaklardı. fakat bunu yapabilecek olsalardı bile sana değil kendilerine zarar vermiş olacaklar ve Gördüğün gibi Allah sana vahyetmekle beni onu insanların arasında nasıl uygulayacağını da öğretmektedir böylece sana bilmediğim birçok şeyi öğretmekte ve büyük bir lütufta bulunmaktadır.’’
         114- ‘’’Kaldı ki hırsızlık yapan kişinin akrabalarının onu temize çıkarmak için gizli planlar kurmak üzere yaptıkları toplantılar büsbütün şer  toplantılarıdır. Çünkü öylesine gizli saklı toplantılar ancak insanlara yardım etmek, dargınları barıştırmak yahut güzel işler icra etmek üzere yapılırsa hayırlı olur. Nitekim sırf Allah rızası için böylesine güzel davranışlarda bulunan müminlere büyük bir mükafat ödül bahşedeceğiz.’’ 
          -’’115 buna karşılık kim Tevhid inancını öğrenip anladıktan ve Muhammed'in Allah'ın Peygamberi olduğunu kabul ettikten sonra çeşitli sebeplerle  peygambere karşı çıkar ve müminlerin saflarını terk ederek peygamber düşmanı kesilirse Bu yaptığının karşılığı olarak Onu cehennem ateşiyle cezalandırırız. Doğrusu Cehennem çok Hazin bir  sondur