Cumhuriyet laikliktir.

Cumhuriyet hukuktur, adalettir, bağımsız yargıdır.

Cumhuriyet eşitliktir, liyakattir.

Cumhuriyet bilgidir, bilimdir, akıldır, sorgulamaktır, akılcılıktır.

Cumhuriyet güzel Türkçedir, doğru yazmak, doğru konuşmaktır.

Cumhuriyet nezakettir, centilmenliktir, ölçülülüktür.

Cumhuriyet ilkeli davranıştır, devlet ciddiyetidir.

Cumhuriyet yasalar önünde en yüksekten en alttaki bireye herkesin ama herkesin eşit olmasıdır.

Cumhuriyet eşit, adil, parasız eğitimdir.

Cumhuriyet çocuklara, öğrencilere, yaşlılara öncelik vermektir.

Cumhuriyet onurlu duruştur, her yurttaşın bilincindeki utanma duygusudur, vicdandır...

Cumhuriyet ekonomide toplumculuktur, devletçiliktir, üretimdir, yerliliktir, emekçiye, çiftçiye saygıdır, yurttaşın insan onuruna yakışır biçimde yaşamasına; emekçinin, çalışanın en yüksek ücret almasını sağlamaya çaba göstermektir.

Cumhuriyet dış politikada bağımsızlık, yansızlık, mazlumun yanında olmak, haksızlığa karşı durmak, “Yurtta barış dünyada barış”ilkesine sıkı sıkıya bağlılıktır.

Cumhuriyet hurafelerden, bilgisizlikten, akılsızlıktan, istismardan, kabalıktan uzak durmak demektir.

Cumhuriyet bilime inanmak, inançlara saygılı olmaktır.

Cumhuriyet eğitimin, sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması ve kamu yararına-devletçi politikalarla geliştirilmesini sağlamaktır.

Cumhuriyet çocuk, kadın, erkek, laik, inançlı, ilerici, muhafazakâr, doğulu, batılı, köylü, kentli, zengin, yoksul tüm yurttaşların özgürlüğüdür, yönetimde herkesin söz sahibi olmasıdır.

Cumhuriyet, kentlerde büyük ve geniş meydanlar, yeşil alanlar, simgeler, heykeller, resimler, müzelerdir. Planlı yapılaşma, deprem güvenliği sağlanmış yaşam alanları, sinema, tiyatro salonlarıdır, paylaşmaktır, sanata, spora, resme, şiire, müziğe, estetiğe, insana önem vermektir.

Cumhuriyet tüm rakamlara, sayılara, yönetenlerin sözüne güven duymaktır, mal ve can güvenliğinin devletçe korunduğunu bilmektir.

Cumhuriyet düşünce özgürlüğüdür, herkesin düşüncesini açıklayabilme, farklı düşünceleri duyabilme hakkıdır. Özgür, yansız ilkeli basındır.

Cumhuriyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamaktır.

Cumhuriyet Elazığ Gazi Caddesi’dir; Harput’tan şehre selam duran Balakgazi, kentin girişindeki Çaydaçıra heykelleridir; Fırat Üniversitesi’dir, Etibank’tır, Ferrokrom’dur, Süperfosfat, Çimento, Şarap, Yem, Şeker, İpek ve İplik fabrikalarıdır, Şark Kromlarıdır, Keban Simli Kurşun İşletmesidir, Maden Bakır İşletmesidir, Keban Barajı’dır, Elazığ Öğretmenevi’dir, Harput ve Elazığ halkevleridir, İsmetpaşa, Gülüşkür köprüleridir, havaalanıdır, İller Bankasıdır, Karayolları, DSİ, Orman Bölge Müdürlükleridir, Elazığspor’dur, Hipodromdur, TURAN Gazetesi’dir.

Yazımı Atatürk’ün cumhuriyetimizin ilanının 10. yılındaki sözleri ve şair Can Yücel’in Cumhuriyet ile ilgili şiiri ile bitiriyor, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyorum:

"Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriye­tidir... Asla şüphem yoktur ki,  Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile atinin yüksek mede­niyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır... Türk Milleti! Ebediyete akıp giden her on senede bu bü­yük millet bayramını,  daha büyük şereflerle, saadetlere huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne Mutlu Türküm Diyene..."

“YAŞASIN CUMHURİYET


Gölköy adında bir yer varmış Gelibolu’da / Televizyonda gösterdiler geçen gün. /Gelenek edinmiş köy halkı, / “Ben kendimi bildim bileli bu böyledir”; / Diyor muhtar: 29 Ekim’de toptan sünnet ederlermiş çocuklarını… / Derken ekranda entarili bir çocuk belirdi. / Kirvesi tutmuş kolundan. / Yatırdılar bir kamp yatağına, / Ardından sünnetçi olacak zat boy gösterdi / Elinde bıçağıyla, / Çocuk kaldırdı başını, bağırdı: “Yaşasın cumhuriyet” diye / Korkarım bu, sade Gölköylülerin değil, umumumuzun / Sade küçüklerimizin değil, büyüklerimizin de/ Düştüğü bir tarihsel yanılgı / Çünkü sünnet değil, farzdır cumhuriyet…”