Değerli okurlar, her birey doğup, büyüdüğü hayatının büyük kısmını idame ettiği toprağa, her yönüyle bağlı kalır. Şehir dışına çıktığında hasretlik çeker, şayet memleketindeyse doyasıya hasbihal eder ve hasretliğini gidermeye çalışır. Yine şehrinde olmağı zaman dilimlerinde ise şehrindeki her türlü gelişmelerden haberdar olmak ister. İşte tam da bu noktada şehrimizde gazetecilik adına muazzam olan boşluğu yıllarca doldurmuş olan gazetemizden bahsetmemek olmaz. Zira bir ömürlüktür TURAN…

     Malumunuz olduğu üzere şehrimiz için önemli ve çok köklü bir geçmişe sahip olan gazetemizin 95. kuruluş yıl dönümüdür. Dile kolay 95 koca yıl. Kimi insanların ömründen bile uzun bir süreç. Bu süreçte önemli bir değer olan gazetemiz yılların gelişmelerine şahitlik etmekle kalmamış, şehrimizdeki bütün önemli gelişmelerin adeta hafızası konumuna gelmiştir. Bu sebepledir ki gazetemizin her sayısı önemli bir tarihi vesika olmanın yanı sıra, Cumhuriyet tarihi ve cumhuriyet dönemi şehrimiz için adeta canlı vesika özelliği kazanmıştır. Hiçbir Cumhuriyet tarihi araştırmacısı yoktur ki Elâzığ’la alakadar cumhuriyet dönemi gelişmeleriyle ilgili araştırma yaparken, Turan Gazetesi haberlerinden faydalanmasın. Dedim ya adeta canlı vesika…

     Basın ve yayın adına Elazığ denilince ilk akla gelen değer olmanın yanında beşeriyet esaslı gazetecilik faaliyetlerinin ilk odağıdır gazetemiz. Gazetemiz yayın ve ahlak etiği olan, objektif bakış açısına sahip olan bir birikimin ürünüdür. Bu nedenledir ki koca 95 yılı geride bırakmıştır. Özetle Elazığ da basın adına ilk akla gelen değerdir ve değer olmaya devam edecektir. Nice yıllara TURAN…