Kadınların iş dünyasında yeterince aktif olmadığı, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çalışma hayatında yok denecek kadar az oldukları bilinen bir gerçektir. Oysa, gelişmişlik seviyemizi artırmak istiyorsak her alanda bu eşitliği kapsayıcı bir politika ve anlayışta olmalıyız. Uygun çalışma ortamı sağlandığında iş hayatında kadınların daha başarılı oldukları görülmektedir.

İş dünyasında kadınların örgütlenmesi bu başarının sağlanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Ağın’ da faaliyet gösteren “Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi” bunun en iyi örneklerindendir. Sayın Samiye Genç başkanlığında önemli işler gerçekleştiren bu girişimin gelecekte büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Kooperatifin hikayesini dinlerken başta Samiye Genç olmak üzere Ağınlı kadın hemşehrilerimizin bu başarısını takdirle izliyoruz. Bu girişimin örnek alınarak sayısının çoğaltılmasını diliyoruz. Bunun için Fırat Kalkınma Ajansı veya Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde “Meslek Edindirme Projeleri” ile iş hayatına katılmamış kadınlara teknik eğitim verilmesi sağlanmalıdır. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacı ile düzenlenecek eğitim programları onların iş hayatında işlerini yönetmede ihtiyaç duyacakları bilgi birikimlerini yaratmayı sağlayacaktır. Bunun için Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşları ile özellikle global kurumlarla iş birliği oluşturulmalıdır.

Finans sisteminin birçok sektörde kadın ve genç girişimcilere destek verdiği dikkate alınırsa, kadın girişimciler ve gençlere fırsat vermenin kendi yollarını bulmaları konusunda özgür bırakmanın başarıya giden en önemli anahtar olduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Kadın girişimcilere destek veren kurum ve kuruluşların başında KOSGEB gelmektedir. KOSGEB üzerinden verilen hibe destekleri kadınlara ayrıcalıklı olarak verilmektedir. Bunun dışında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kadın girişimcileri destekleyen kurumlar arasında yer almaktadır. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ülkemizdeki kadın girişimcilerin geliştirilmesi amacıyla kadınlara kariyer geliştirme fırsatı sunuyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar kadın girişimcilere kredi desteği sağlıyor. Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği sunmaktadır.

Elazığ açısından önemli olup, bir türlü öne çıkarıp tanıtamadığımız yöresel lezzetlerimizi, Gülüşkür ile Kömürhan arasına sıkıştırıp hapsettiğimiz tarihi ve kültürel zenginliğimizin tanıtım başarısızlığımızı kadınlarımızla çözümleyebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle Elazığ’ın turizm ve gastronomi alanında kadın girişimcilerin öne çıkarılması açısından teşvik edilmesini, bunun için birçok şehirde olduğu gibi kadınlara özgü projeler geliştirilmesini arzu ediyoruz. Ayrıca kadınlarımızın istihdama dahil edilmesini özendirmeliyiz.

Cumhuriyetin 100’üncü yılına girerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi kadınların daha fazla haklara sahip olmaları ve her alanda daha güçlü olmalarını sağlamalıyız.