Tanıtım mümkün olan en uygun yöntemle çok kişiye veya hedef kitleye özel bilgilerin ulaştırılması, farkında olmalarının sağlanması olarak tanımlanabilir. Tanıtım günleri ile de şehirlerin tarihi, sanat ve kültür değerleri, yöresel ürünleri, mutfakları ve diğer özellikleri geniş kitlelere tanıtılmaktadır. Tanıtımın amacı kitleler üzerinde olumlu etki yaratmaktır. Bu amaca ulaşmak için her yöre Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde yöresel ürünlerini, mutfağını, müziği ve sanat özelliklerini sergilemek suretiyle kendilerini tanıtmaya çalışmaktadır.

Yıllardır geleneksel hale gelen tanıtım günlerinin geniş halk kitlelerine ulaşılarak gerçekleştirilmesi ve kitle iletişiminin bu yolla sağlanması günümüzde özel bir tercih nedeni olmuş ve toplumda olumlu bir etki yaratmıştır. Tanıtım günleri için ilk adımın atıldığı ve ilk Elazığ tanıtım günlerinin Ankara’da gerçekleştirildiği 2011 yılından bugüne kadar geçen 11 yıllık süreçte çok yol alındı. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı ile Ankara’da bulunan Elazığ’lı Derneklerin başlattığı tanıtım günleri organizasyonu giderek profesyonel bir içeriğe ulaştı. Başlangıçta Ankara, İstanbul ve İzmir’deki sivil toplum kuruluşları yerel kurum ve kuruluşları ile şehir esnafını bir araya getirip bu etkinliklere dahil etmeye çalışırken, şimdi şehir esnafının örgütlenerek bir dernek çatısı altında bu etkinlikleri kendilerinin organize etmeleri önemli bir aşamadır. Bir başka ifade ile şehir esnafının oluşturduğu derneğin bu girişimi üstlenmesi değerli bir gelişmedir. Bu şekli ile tanıtım günlerinin daha etkili olacağına ve amacına ulaşacağına inanıyorum. Son olarak 8-11 Aralık 2022 tarihlerinde Elazığ esnafı tarafından Ankara’da düzenlenen tanıtım günlerinin amacına ulaşmış olması bunu doğrulamaktadır.

Şehirlerin tanıtımında sivil toplum kuruluşlarına farklı görevler düştüğü görüşündeyiz. Bunun en somut örneği, Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfının ortaya koyduğu Harput’un UNESCO sürecindeki yaptıklarıdır. Bunun dışında sanat ve kültür zenginliğimiz içinde önemli bir yeri olan musikimizin ulusal ve uluslararası tanıtımında Vakfın “Harput Senfonisi” ile başlattığı girişimler ve yaptığı etkinlikler çok önemli adımlardır.

Elazığ tarihi, sanat ve kültür zenginliği, yöresel ürünleri ve mutfağı ile tanıtım açısından hikayesi olan bir şehirdir. Bu nedenle daha çok tanıtımı hak etmektedir. Fırat’ın ötesine bir türlü taşıyamadığımız tarihi, sanat ve kültür zenginliğimizi ve özelliklerimizi el birliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak hepimizin en önemli görevidir. Bu nedenle bütün kurum ve kuruluşların daha iyi ve doğru bir tanıtım için daha çok çaba göstermelerini arzu ediyoruz.