2021’LERDE ELAZIĞ NEREDE?    /    Bedrettin KELEŞTİMUR

2021 Yılının, ‘genel fotoğrafına bakarak…’ soruyorum;

Elazığ Şehrimizi hangi kategori de tanımlayabiliriz?

Sanayi Şehri mi? Tarım Şehri mi?  Turizm veya Eğitim Şehri mi?

Artık Şehirler, ‘markalarıyla…’ tanımlanmaya başladı!

Peki! Şehrin, ‘marka değerleri’ veya ‘stratejik hedefleri…’ nelerdir?

Geliniz, 1970’li yıllara gidelim… O yıllardan günümüze doğru yolculuk yapalım!

1970 Yılı Türkiye Nüfusu, “35 milyon 605 bin 176”

1970 Yılında, Türkiye’de km2’ye, “45 Kişi düşmekteydi!”

1970 Yılı, Elazığ İlimizin Toplam Nüfusu, “376 bin 915…”

Elazığ Şehrinin İl Merkez Nüfusu ise, “151 bin 555…”

9.153 km2 İl yüzölçümüne Sahip Elazığ İlimizde, 1970 Yılında km2’ye “41 Kişi düşüyor…”

O yıllarda, nüfus yoğunluğu olarak; Türkiye ortalamasına yakın…

1970 Yılında Elazığ Şehrinin Toplam Nüfusu;

Türkiye’nin toplam nüfusunun; “yüzde birleri…”

Elazığ Şehri, 1970 Yılı nüfusunu korumuş olsaydı; 2021 Yılındaki nüfusu; “850 binlerde…” olacaktı!

Elazığ Şehrinin, “1960-1970 yılları nüfus artışı; binde 30.8…”

Bu artış,  1970’li yıllarda; Türkiye’nin, “ortalama nüfus artışının üzerindedir!”

Daha sonraki yıllarda, bu artış hızı düşme eğilimine girecektir.

Yıllar içerisinde Elazığ İli hızla; “dışarıdan göç alan…”

Ve içeriden hızla, ‘beyin ve sermaye göçü veren…’ sürekli kan kaybeden bir şehir!

Elazığ İlinin 1918 tarihindeki toplam nüfusu, “595 bin 638…”

2019 yılında; Elazığ İlinin nüfusu, “591 bin 98” olurken; 2020 yılında, “587 bin 960’lara düşecektir!”

2020 yılında Türkiye’de, “km2’ye 107 kişi düşerken…”

Elazığ Şehrimizde, “km2’ye 64 kişi düşmektedir…”

Türkiye ortalamasının oldukça altında kalan bir nüfus yoğunluğu!

24 Ocak 2020 deprem felaketi; Elazığ Şehrini, Şehir insanını;

Her bakımdan, her alanda psikolojik olarak etkilediğini görmekteyiz.

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, “2019 yılında binde 13.9…”

2020 yılında, “binde 5,5…” iken; ne hazindir ki, Elazığ İlimizde, ‘eksilerdedir…”

Önümüzdeki yıllarda da, şehir nüfusunda üzülerek ifade edelim, düşüşler görülecektir(?)

1970 Yılında Elazığ İlinin Merkez İlçe Nüfusu, “151 bin 555…”

O yıllarda aynı nüfus potansiyeline sahip İllerimizi yakından gözlemleyelim;

2021 yılında; Antalya bir turizm merkezi ve ihracatı, “941 bin 597…”

2021 Yılı Ocak- Temmuz ilk altı aylık ihracat rakamlarına bakalım;

Elazığ İlinin 2021 İlk altı aylık ihracatı, “165 milyon 285…”

Bu ihracatın, “yüzde 93’lerini maden ürünleri…” oluşturuyor!

1970’li yıllarda Elazığ İlimizle aynı potansiyele sahip illerin;

01 Ocak 2021- 31 Haziran 2021 Ayları Toplam İhracatı;

Aydın (369 milyon dolar), Denizli (2 milyar 138 milyon), Kocaeli (7 milyar 840 milyon), Malatya (169 milyon), K. Maraş (638 milyon), Mardin (412 milyon), Sakarya (2 milyar 583 milyon), Trabzon (585 milyon dolar)…

Günümüzde, İllerin; ‘dış ticaret potansiyeli’ İHRACAT çok önemli bir katma değerdir!

İhracatını sürekli geliştiren bir ilimizi analiz edelim! Akla ilk öncelikle neler gelecektir?

Üreten bir Şehir, Katma Değer sağlayan yatırımlar, İstihdam/ İş Gücü,

O İlimizde; Kişi Başına Düşen Milli Gelir, Yatırımlar…

Komşu İlimiz Malatya, “Kayısı Ürünü ile dünya pazarlarına girdi, Markalaştı…”

İllerimiz artık, “Marka Ürünleriyle…” anılır olmaya başladı!

Elazığ Şehri, ‘kendi Marka Ürünlerini…’ yakalayabilmelidir!

Sadece Türkiye değil, “dünya pazarlarında yerini alabilen bir ŞEHİR!” olabilmek.

Elazığ Şehrimizde, “beyin ve sermaye göçüne dur diyebilecek!”

Koordineli bir çalışmaya; ISRARLA YÖNELMELİYİZ!