21

Tarihten Bir Yaprak köşemize 14 Aralık 1966 tarihli gazetemiz ile devam ediyoruz.

“Şehrimiz Lisesinden Öğrenim İçin 2 Öğrenci Amerikaya Gönderilecek” Manşet haberi dikkatimizi çekiyor.

Haberimizin içeriğinden öğrendiğimize göre; Türk-Amerikan Field Servis Derneği, şehrimizden iki öğrenci belirleyerek, bunların eğitimlerinin bir bölümünü Amerika’da yapmaları için, Amerika’ya götürecekler. Bunun için başarı düzeyi yüksek olan 22 öğrenci başvuruda bulunmuş, yapılan sınav sonucunda eğitime gidecek iki öğrenci tespit edilmiş.

Yurt dışında eğitim görmenin nimetlerini, bu iki başarılı öğrencimiz hayatlarının sonuna kadar göreceklerdir. Asıl önemli olan memleketlerine ne kadar fayda sağlayacaklarıdır.

Osmanlı Padişahı 3. Selim’den itibaren Batı Medeniyetlerine okumak için gönderilen veCumhuriyetin ilk yıllarında devam eden bu uygulamalarımız; devletimize hizmet için geri döndüklerinde, genç cumhuriyetimize azımsanamayacak faydalar sağlamıştır.

***

 

“Maden’de Akşam Kız Sanat Okulu Açılıyor” haberi bir diğer manşet haberimiz. İlimiz bürokratlarının Bakanlıktan talep etmiş olduğu Maden ilçemize Akşam Kız Sanat Okulu açılması talebi, bakanlık yetkililerince uygun görülmüş, bu haber şehrimizde ve Maden’de memnuniyetle karşılanmış.

İl içerisindeki kamu kurum bürokratları, ihtiyaç ve eksiklikleri dikkate alarak, bunların çözümü noktasında talepte bulunmaları ve bunun takipçisi olması durumunda bu gibi güzel neticelere imza atabiliyorlar.

Asıl olan devlete ve millete hizmet etme görevinin unutulmamasıdır.

***

 

“Belediye Başkanı Basın Toplantısı Yaptı” “Çeşitli konularda izahat veren KÜÇÜKEL, seyahatlerini Meclis Kararına istinaden yaptığını açıkladı” haberi ana sayfamızın orta kısmında ve fotoğraflı olarak gözümüze çarpıyor.

Haberimizin içeriğinden öğrendiğimize göre Belediye Başkanı Rasim KÜÇÜKEL, rutin olarak düzenlediği ve gazetecileri makamında ağırladığı bu tarz basın toplantıları ile icraatları hakkında bilgiler veriyor.

Günümüzde sosyal medyanın ortaya çıkması ile Belediyemizin hizmet bilgilerine, çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz.

Yerel gazetecilerle Belediye Başkanının yüz yüze olacağı ve soru cevap şeklinde geçecek bir basın toplantısının, en azından üç ya da dört ayda bir gerçekleştirilmesinin, Elazığ için bir kazanım olacağını düşünüyorum.

***

 

“Belediye Ramazan Ayı İçerisinde Fakir ve Yardıma Muhtaç Kimselere Odun Dağıtacak”haberi içimizi ısıtıyor.

Günümüzde de sosyal Belediyecilik alanında güzel hizmetlere imza atan Belediyemiz, ilimizde 2700 aileye çeşitli yardım malzemeleri dağıtmakta olup, bu tarz hizmetlerin devamı noktasında, hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle de imkânlarını ve kapasitesini arttırarak daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilir.

***

 

“Ramazan Dolayısıyla Şehrimizdeki Fırınlar Sık Sık Kontrol Edilecek ”haberimiz ise Ramazan ayında, gıda üretim ve imalatı yapan esnafımızın içerisinde bulunabilecek kötü niyetli insanlara göz açtırmamak adına güzel ve yerinde bir çalışma haberi olarak gözümüze çarpıyor.

Suistimale açık olan gıda üretimi, hele de tüketimin arttığı Ramazan ayında fırsatçılar için bulunmaz bir fırsat doğuruyor. Belediyemizin dün olduğu gibi bugün de bu konularda hassas davrandığını bilmek bizlere huzur veriyor.

***

Bir diğer resimli haberimizde ise Almanya’da bulunan bir kanser araştırma merkezine ait o devrin ileri teknolojisini yansıtan reaktörü denetleyen Alman siyasetçileri gösteriyor.  

Selam ve saygılarımla.