Festival nedir, nasıl yapılır? Sorusuna kabaca şöyle cevap vermek mümkündür. Latince; “festa” kelimesinden gelen festival, içinde bulunduğu yörenin temel özelliklerini yansıtan, ortak yaşam, tarih ve kültüre sahip insanların ortaya koyduğu bir etkinlik türü diyebiliriz. Genel olarak bu etkinlikte yörenin kültür ve sanat alanı özel bir anlam taşır ve öne çıkar. Bu nedenledir ki, kültür ve sanatın öne çıktığı festivaller çoğu zaman uluslararası bir niteliğe sahip olmaktadır.

Dünya üzerinde neredeyse festival olmayan yer yok denebilir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli festivaller yapılmaktadır. Ülkemizde neredeyse 81 ilimizin tamamında birbirinden farklı festivaller görmek mümkündür. Elbette her festivalin yapısında kültürün, toplumsal yaşamın ve özellikle sanatın izlerini görebiliriz. Bu açıdan baktığımızda daha çok bu içerikteki festivallerin ilgi çektiğini ve önemsendiğini görmekteyiz. Bundan dolayı festivaller yapıldığı yerin yani toplumun iç yapısınada ışık tutmaktadır.

Bütün bunları dikkate aldığımızda, Elazığ’ın bir kültür ve sanat şehri olmasını ve bu şekilde anılmasını ve tanıtılmasını istediğimiz için düzenlenecek festivallerin de bu içerikte olmasını arzu ediyoruz. Bu nedenledir ki, 1992 yılında düzenlenmeye başlayan ve daha sonra uluslararası bir hüviyet alan “Uluslararası Hazar Şiir Akşamları” ile kapısını Türk Dünyasına açan, “Şiirin Başkenti” olarak bir festivale dönüşen ve en son 24’ üncüsü 2017 yılında yapılan bu etkinliği bırakıp, yerine “salçalı köfte” festivalini düzenlememizin mantığını anlamıyoruz. Hazar Şiir Akşamları zaman içerisinde Türk Dünyası edebiyat çevrelerinin yakından izlediği ve tanıdığı uluslararası bir etkinlik haline gelmiş ve onlarca ülkeden önemli yazar ve şairi ağırlamıştır. Elazığ 2007/Ekim’de dünyaca ünlü Kırgız yazar ve şair Cengiz Aymatov’a ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca bu etkinlik kapsamında birçok ünlü kişiye “Türk Dünyası Hizmet Ödülü” verilmiştir. Dolayısı ile gerek içerik ve gerekse nitelik olarak bir marka haline gelen ve uluslararası bir hüviyet kazanan bu festivali bırakıp neden yeni festivaller yaratmaya çalışıyoruz. Elazığ ne acıdır ki, zirve noktasına gelen bu etkinliği 2017 yılından sonra devam ettirmemiş, onun yerine farklı etkinlikleri tercih etmiştir.

Düzenlenen diğer festivaller gibi üç yıldır düzenlenmeye başlanan ve geçen günlerde üçüncüsü yapılan “salçalı köfte” festivalinin de daha çok “şenlik” şeklinde yapılmasını öneriyoruz. Zira salçalı köftenin Elazığ’ın en meşhur ve en önde tanıtılması gereken bir ürünü olmadığı gibi geleneksel ve sembol hale gelmiş bir yiyeceği de olmadığını düşünüyoruz. Bu açıdan bakıldığında festival tercihi yapılırken yukarıda da belirttiğimiz gibi, kültür ve sanat içerikli olmasına, özellikle uluslararası bir hüviyete bürünmesine dikkat edilmelidir.

Bu değerlendirmelerin ışığında, Elazığ’ın “Uluslararası Hazar Şiir Akşamları” etkinliklerini tekrar bir festival olarak başlatmasının doğru olacağını düşünüyoruz.