Aklımız, fikrimiz, gönlümüz kardeş Azerbaycan’da. Bakü’den gelen haberlerde. 15 Eylül 1918 Tarihi. Kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlığını İlanının üzerinden 104 yıl geçmiş. Bu tarihi günde; bugüne yakışır bir organizasyon; “Harput Senfonisinin icra edilecek!” Ve aynı hafta içerisinde bir dizi program…  Bir acı haber, ‘bağrımıza ok gibi saplandı’ 27 Eylül 2020- 10 Kasım 2020 Karabağ’da, 44 gün sürecek, ‘Millî İstiklal Savaşı’ kardeş Azerbaycan’ın zaferiyle neticelenecek. Dağlık Karabağ’da, 27 yıl sonra, ‘ezan sesleri yükselecekti’ Barışı dün olduğu gibi, bugünlerde de Ermenistan sabote edecek. 50 Azerbaycan askeri şehadet şerbetini içecekti… ‘yüreğimiz yanıyor’ Geceler, ‘bir kâbus gibi gelmeye başladı’ Tabi ki, doğru olan yapılacaktı; “Harput Senfonisinin İcrası İptal edilecekti!” Elazığ- Bakü hattında sürekli telefon görüşmelerimiz… Kimlerle, Manas Yayıncılık Koordinatörü Şener Bulut ve Elâzığ Kent Konseyi Başkanı Rüstem Kadri Septioğlu

Dağlık Karabağ, Azerbaycan toplam yüzölçümünün yüzde 20’sini oluşturuyor. Dağlık Karabağ’da; “Ağdam, Kelbecer, Lâçin, Cebrail, Fuzuli, Gubadlı, Zengilan, Hankendi, Şuşa, Ağdere, Hocavend, Hocalı…” gibi yerleşim yerlerinden oluşuyor. Şener Beylerle, Rüstem Beylerle görüşüyoruz… “Muammer Muşmal, Canan Muşmal, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Prof. Dr. Mustafa Gül, Meftune Gül, Mustafa Turan, Dr. Mehmet Özbek, Mehmet Çağlar, Rüstem Kadri Septioğlu Şener Bulut ile Zeki Akbıyık ve Arif Çakmak’tan oluşan heyet, (15 Eylül 2022 Günü Saat 9.30’da) Şehitler Hıyabanına gidiyorlar.  1918 tarihinde, Bakü’de, Nuri Paşa Komutasında Kafkas İslam Ordularının yazdığı bir destan var. O destanın adı, “Bakü’nün Kurtuluşu Destanı…” O destanda şehadet şerbetini içen Azerbaycan Türk’ü ve Türkiye Türk’ü askerlerinin birlikte toprağı gül bahçesine çevirdiği mekânlar… Rahmetle anıyoruz.

Oradan tarihi bir yere gidiliyor; “Bakü Şüvelan Kasabası… Elmas Yıldırım’ın ‘ata ocağı’ doğduğu “Gala Köyüne…” gidiliyor. Elmas Yıldırım’ın bilindiği gibi, 1933-1952 yılları Elazığ Şehrinde geçecektir. O efsane insan, “Elâzığ- Bakü arasında bir köprüdür!”  İnşallah edebi tarihimizde derin izler bırakan isim, “Elmas Yıldırım Uluslararası Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin…” kurulmasında da ‘manevi harcı…’ olur.15 Eylül 2022 tarihi Saat, 15.00 sularında, tarihi bir toplantı gerçekleştiriliyor. Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Fuzuli El Yazmaları Enstitüsünde; “Elazığ- Bakü Kültür Sanat Faaliyetleri…” ve bu çerçevede hazırlanan, “Eserin Tanıtım Toplantısı…”

Bu toplantıyı Prof. Dr. Asif Rüstemli yönetiyor.  Toplantıya Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile birlikte Türk Heyeti. Azerbaycan’dan; “Millî İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Teymur Kerimli, Prof. Dr. İsa Habibbeyli, Prof. Dr. Asif Rüstemli, Akademinin Öğretim Üyeleri, Azerbaycan’ın yazarları katılıyorlar!”  15 Eylül 1918 Azerbaycan’ın Bağımsızlığının 104 yıldönümünün bütün ayrıntılarıyla dile getirildiği bu toplantı da Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak bir kaderi oluşturduğu düşüncesi üzerinde genel kanaatler paylaşılır.  Manas Koordinatörü Şener Bulut, Ankara Elazığlılar Kültür ve Tanıtma Vakfı ile birlikte hazırladıkları, “40 yılı içerisine alan Elazığ- Bakü Faaliyetlerini ihtiva eden eser…” büyük bir ilgiyle karşılanır. Katılımcılar takdirlerini ifade ederler. Bakü Türkiye Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı ise, ‘kitap hakkında donanımlı ve başarılı bir çalışma…’ olarak düşüncelerini ifade ederler. Milli İlimler Akademisindeki toplantıda, “Turan Gazetesi’nde “Uluslararası Elmas Yıldırım Türkiye Azerbaycan Üniversitesi’nin Elazığ’da açılması…” yönünde yer alan haber Azerbaycan heyeti üzerinde olumlu etkiler bırakır.  Elazığ Heyeti, 16 Eylül 2022 Cuma Günü, Azerbaycan’ın Sumgay Kentine gidiliyor. Burada, “Harputlu Hacı Bekir Efendi’nin Ailesi…” ziyaret edilir. Hacı Bekir Efendi Kim? Kafkas İslam Ordularında yer alan bir kahraman insan… 1941 tarihinde, Lâçin’de hapishanede şehit edilir. Kızı Sündüs Hanım ve Hacı Bekir Efendi’nin torunlarıyla bir bakıma, ’Sıla-i Rahim yapılır’ Yukarıda belirttiğimiz bütün bu programlar, Azerbaycan Devlet Televizyonu tarafından çekimleri gerçekleştirilir. Elazığ- Bakü toplantılarının birçoğunda bulundum. “Bir millet, iki devlet!” ifadesi o kadar doğru ve yerinde ki, Azerbaycan Dağlık Karabağ’da, Ermeniler tarafından 50 Azerbaycan Türk’ünün şehadeti, Türkiye’mizde, ‘büyük bir infiale sebebiyet verdiğine şahit oluyoruz’ Artık, Türkiye ile Azerbaycan arasında, ‘bir sevgi halesi…’ oluşmuş. Gerek ilmi/ akademik ve gerekse sivil anlamdaki toplantılarda, ‘bir aile havasını…’ görebiliyoruz.  Azerbaycan, “Kafkasların Anadolu’ya açılan tarihi penceresi’

Anadolu ise, ‘Üç Kıtayı birbirine en fazla yaklaştıran tarihi köprü…’ Bu coğrafyada, ‘güçlü olacaksınız’ Bu coğrafyada, ‘dostlarınızla birlikte…’ olacaksınız. Bir faaliyet daha şunu göstermiştir, “Elazığ- Bakü arasında çok güçlü tarihi köprüler’ oluşmuştur.